Astrologie i analýza jsou velcí pomocníci

V článku uvádím příběh z mé poradny, kde jsem řešila vztah mezi rodiči a dcerou, abyste viděli, jak moc propojení astrologie i analýzy při řešení problémů pomáhá.
Astrologie i analýza jsou velcí pomocníci

Přečtěte si prosím celý článek až do konce. Naleznete v něm důležité informace.

Na čem je postavená analýza

Analýza je postavená na jasných otázkách a pravdivých odpovědích, kdy je třeba položit otázek mnoho, chcete-li mít dostatek informací na nichž budete moci stavět. Některé lidi ale otázky vůbec nenapadají. To se týká lidí všech věkových kategorií, a ne pouze mladých lidí. Když je náhodou jedna otázka napadne, nevědí, jak se ptát dál. Nebo během chvíle zapomenou, jaké otázky si kladli před dvěma minutami. Analýza má mnoho zásad, které je třeba dodržet, chcete-li se k něčemu dopracovat.

Pokud byste se chtěli naučit zásadám analyzování, napsala jsem na toto téma knihu Jak správně analyzovat, která vás správně analyzovat naučí.

K čemu slouží astrologie

Díky astrologii vidím okamžitě povahu, životní cestu i úkoly dané osoby, a vlivem toho mohu práci s klientem rychle správně podchytit a zaměřit se hned na věci podstatné.

Pokud byste měli chuť začít studovat astrologii, učím ji formou knih i on-line kurzů na facebooku.

A protože v mé poradně pracuji neustále i s mezilidskými vztahy, řeším často situace, kdy si spolu lidé nerozumějí. Proto vám nyní poskytnu jeden příběh, který jsem řešila v nedávné době.

Příklad z praxe

Pracovala jsem se ženou, které bylo již přes padesát let, která vůbec nechápala svou osmnáctiletou dceru, která se zajímá o seberozvoj a neustále k němu hledá nějaké informace na internetu i jinde. Dcera se snaží sama sebe dobře poznat a přemýšlí o věcech, o kterých matka ani otec nepřemýšleli nikdy. Maminka měla představu, že dcera by se měla v tomto věku stýkat spíš se svými vrstevníky, a měla by se s nimi chodit bavit, a ne stále o něčem přemýšlet. Prý je na podobné otázky moc mladá. Toto dceři stále předhazovala. Dcera naopak měla pocit, že ji rodiče vůbec nechápou a byla z toho nešťastná, protože si s nimi chtěla o různých věcech povídat. Je to ale nezajímalo, a dokonce je to i unavovalo a zatěžovalo.

Maminka si neustále kladla otázku, kde udělali ve východě chybu, že nyní řeší takovéto problémy, s nimiž si nevěděli rady.

Zpracovala jsem si na konzultaci horoskopy maminky, otce i dcery, a dříve, než matka do konzultace přišla, měla jsem v celé situaci jasno. V konzultaci jsem pak mamince vše srozumitelně vysvětlila, aby situaci porozuměla a uměla své postoje při jednání s dcerou správně uchopit.

V následující části rozeberu zkráceně povahu dcery, matky i otce, abyste pochopili, proč si rodiče s dcerou nerozuměli a ona s nimi také ne. V konzultaci jsem mamince vysvětlovala vše mnohem hlouběji.

Na konci rozborů povah se dočtete, jaká doporučení jsem rodičům dala, aby se jejich vztah s dcerou zlepšil.

Povaha dcery podaná bez astrologie

V této části vysvětlím povahu dcery bez astrologie, aby se vám text lépe četl, pokud se o astrologii nezajímáte.

Dcera je citově velmi vnímavá, a vlivem toho reaguje dost emocionálně na cokoli, protože zatím neumí se svým myšlením ani se svými emocemi pracovat. Proto si také jakýkoli náznak negace nebo nezájmu ze strany rodičů bere velmi osobně. Navíc má velkou potřebu komunikace s rodiči i s jinými lidmi, kteří ji dokáží něčím motivovat i rozšířit její obzory. Když cítí nezájem rodičů o komunikaci, reaguje dost popudlivě, je emocionálně i v myšlení neklidná, různě vyčítá…, nebo je nešťastná, a to rodičům též vadí, protože nevědí, jak jí pomoci.

Povaha dcery podaná astrologicky

Zde vysvětlím to samé astrologicky, protože studenty astrologie to může zajímat. Zmíním to hodně zkráceně, ale jasně, abyste pochopili, jaká postavení planet způsobují u dcery určité povahové sklony. Pokud se astrologii nevěnujete, čtěte si jen ty informace v závorkách. Stále ale mějte na paměti povahové rysy všech, které v tomto příkladu jasně vyjmenovávám.

Slunce v Blížencích (Potřeba vzdělávání se, potřeba cestování, akčnost…).

Luna v Rybách (Velká citová vnímavost, vše si moc bere a vše silně emocionálně prožívá. Proto je třeba dbát na to, jak se k ní přistupuje.)

Merkur v Blížencích (Velká potřeba vzdělávání se, potřeba poznávání, komunikování, předávání si informací s druhými…).

Jupiter v Panně (Velká přemýšlivost, pitvání se ve věcech, což Jupiter v Panně dělá, sklon k analyzování…).

Slabiny dcery, na kterých bude muset pracovat

Slunce ve špatném aspektu na Pluta (Má sklony k útočnosti, hlavně vůči nejbližším lidem. Vůči cizím lidem se naopak bojí prosadit.)

Luna ve špatném aspektu na Merkura a Urana (Rozpor mezi myšlením a psychikou, sklony k nervozitě i neklidu v psychice…)

Merkur i Jupiter špatné aspekty na Urana (V myšlení i komunikaci jedná dost neklidně, netrpělivě, popudlivě i unáhleně, při učení není příliš trpělivá a knihy i to, čím se zabývá, brzy odkládá… Navíc Jupiter v Panně způsobuje sebekritičnost i kritiku druhých.)

Mars v Raku ve špatném aspektu na Urana a Pluta (Problémy formou rozhodných činů neřeší – toto dělá Mars v Raku často. Když se napětí nahromadí, jedná, zbrkle – toto dělá Mars v aspektu na Urana, nebo má sklony k útočnosti – toto dělá Mars ve špatném aspektu na Pluta. Takto jedná hlavně vůči rodičům, kde má odvahu si to dovolit. Vůči cizím lidem je spíše zdrženlivá.)

Všimněte si, že má v době narození na Pluta špatně aspektované obě planety prosazování se (Slunce i Marse), a Marse má navíc slabého v Raku, který před problémy utíká.

Poznámka pro začínající astrology: Slovo aspekt nebo aspektovaný znamená, že jedna planeta je v době narození nějak provázaná s jinou planetou (buď dobře, nebo negativně).

Povaha maminky podaná bez astrologie

Maminka je narozená ve znamení Raka. Má ráda klid a klidně v životě i jedná. Nerada cokoli rozebírá, a o své dceři tvrdí, že se stále v něčem pitvá. To deptá jak matku, jak dceru, která má pocit, že jí rodiče nechápou. Maminka navíc problémy nikdy neřeší a utíká od nich. Nemá ani schopnost rychle intelektuálně reagovat ani v myšlení ani v komunikaci, zatímco u dcery je tomu naopak. Je to ale moc hodná žena, která svou dceru miluje, a udělala by pro ni cokoli, stejně jako manžel.

Povahy maminky vysvětlená astrologicky

Slunce má v době narození v Raku. Rodina je pro ni velmi důležitá, a rodinný klid také.

Merkura, planetu myšlení, má v době narození v Raku. V myšlení i komunikaci má také raději klid, dovede se do druhých vcítit a jedná i příjemně.

Marse, planetu prosazování se formou rozhodných činů má v Raku. Lidé s Marsem v Raku problémy často neřeší rozhodnými činy.

Slabiny maminky

V době narození má špatně aspektované obě planety prosazování se (Slunce i Marse) na Saturna. To naznačuje, že se bojí konfliktů a nemá je ani ráda. Vlivem toho problémy neřeší a bojí se i rozhodně jednat formou rozhodných činů. Takže zatímco matka se stahuje, dcera útočí.

Maminka navíc neumí napjaté situace ani vykomunikovat, o čemž se dočtete u Merkura v následujícím textu.

Merkura, planetu myšlení, má v době narození špatně provázaného s Neptunem. Vlivem toho v některých věcech tápe, a ani při analyzování neví, jak se jasně a rychle ptát. Dcera má naopak myšlení pohotové a praktické, zase ale neklidné, což maminku rozhazuje, protože řeší vše ráda v klidu.

Povaha otce

Povahu otce velmi zkrátím.

Otec je narozený ve znamení Býka. Má také rád klid, stejně jako jeho žena, a oni dva si skvěle rozumějí. Naopak mají pocit, že pohodu v rodině narušuje jejich dcera, která chce stále komunikovat a něco řešit. Otec je také velmi hodný a pracovitý člověk a pro dceru by udělal cokoli.

Slunce v Býku má v době narození negativně aspektované na Neptuna. To způsobovalo, že se požadavkům dcery dlouho přizpůsoboval a nebyl zásadový.

Merkura, planetu myšlení a komunikace má v Beranu. V komunikaci je přímý, někdy ale jedná netaktně.

Marse, planetu prosazování a rozhodných činů má v Rybách. To ukazuje, že je velmi obětavý, problémy ale také neřeší a vyhýbá se jim, protože má rád klid, stejně jako jeho žena.

 

Průběžné hodnocení

Když si povahy všech znovu pozorně pročtete, zjistíte hned, kde a v čem je problém.

Ani jeden z této trojice problémy neřeší formou rozhodných činů, a pokud je někdo řeší, tak dcera, která jedná prudce, podrážděně a útočně.

Intelektuálně se projevuje nejvíce dcera, která má zájem komunikovat i vzdělávat se. Oba rodiče ale neustálá snaha dcery komunikovat zatěžovala, a ani neměli chuť zamýšlet se nad tématy, jimž se dcera věnovala.

A protože dcera je velmi citlivá na nezájem i nevhodné reakce druhých (vlivem své Luny v Rybách), těžce to nesla.

Větší problémy v komunikaci měla dcera s otcem, který jí občas něco netaktně řekl, a dcera vlivem toho buď startovala, nebo se hroutila. Maminka jen lítala mezi oběma, protože se neuměla ani ozvat ani si zjednat pořádek.

Velkou roli v celém problému hrál i věkový rozdíl mezi rodiči a dcerou. Otci je již přes šedesát a chce mít již klid. Mamince je již 55 let a chce mít v tomto věku již také klid. Protože ale mají osmnáctiletou dceru Blížence, která je živá, zvídavá, pohyblivá i hodně komunikativní, vytváří to doma napětí, protože rodiče již na takto živý projev nemají sílu.

Co jsem doporučila mamince

Vysvětlila jsem jí, že chápu její potřebu klidu, protože celé dny v práci komunikuje s lidmi, a když přijde domů, chce mít již duševní klid. Také jsem jí vysvětlila potřeby jejich dcery, a doporučila jsem jí, ať si s dcerou zavede určitý den v týdnu takové holčičí povídání, s nímž budou obě předem počítat, a udělají si na něj dostatek času, a v tomto čase ať si spolu povídají. Tím předejdou tomu, že dcera matku nezaskočí v době, kdy nemá na komunikaci čas ani náladu, a dcera se zase bude učit, že jí nemusí být hned druhý k dispozici, kdykoli si vzpomene.

Mamince jsem také ukázala, jak se ptát, protože jí otázky vůbec nenapadaly, a chvíli jsem s ní analýzu trénovala, aby se při komunikaci s dcerou někde nezasekla.

Také jsem jí doporučila, že dcera by neměla vůbec vycítit, že nemá o komunikaci s ní zájem, protože by to se svou citlivostí hned poznala i těžce nesla.

Doporučila jsem jí také, aby dceři v dobrém vysvětlila, proč někdy nemá o komunikaci zájem (viz její přetíženost z práce o které jsem psala). Proto jim pomohou ta předem domluvená dívčí posezení.

Doporučila jsem také, aby dceři nerozmlouvali její zájem o sebepoznání jen proto, že je nic takového nezajímá. V tomto jsem stála při dceři, protože zastávám názor, že čím dříve se člověk začne sám v sobě i v životě vyznávat, tím lépe pro něj.

Vysvětlila jsem také, že dcery je třeba se ptát a zajímat se o ni. Ani jeden z rodičů to nedělal. Materiálně jí dali vše. Duševně ale ne. Například otec, když viděl dceru ve špatné náladě, říkal jí často: „Ty máš zase náladu“. Dceru to vždy okamžitě rozhodilo a měla pocit, že jí vůbec nechápou.

To, co otec dělal, bylo konstatování a ne analyzování, které je postavené na otázkách a na pravdivých odpovědích druhé strany, a lidem pomůže vždy mnohem více než stavění na nějakých domněnkách.

Mnohem lepší by bylo, kdyby otec v takové chvíli zvolil dotazy, a dcery se například ptal:

„Vidím, že jsi v nějaké nepohodě. Netrápí tě něco?“
„Nechceš si chvíli popovídat?“
Atd.

Tento zájem ze strany rodičů chyběl, a dcera se kvůli tomu cítila velmi osamělá, přestože jí oba rodiče milují a materiálně jí poskytují vše.

Toto vše, a mnohé další, se dá analýzou ve spojení s astrologií zjistit. Proto je důležité se dobré analýze naučit, protože ji potřebujeme všichni neustále ve všech oblastech života.

Trápí-li vás nějaké problémy, ráda vám s nimi pomohu v mé poradně.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu: knihy-holoubkova@seznam.cz

 

Jedna ze zásad u analýzy povahy

Na závěr zmíním, na co byste si měli dávat pozor u analýzy povahy.

Pokud analyzujete svou povahu nebo povahu jiných lidí, dávejte si pozor na to, abyste velmi dobře rozlišovali, co je přirozenost dané osoby, a co její slabiny. Vlastní přirozenost ani přirozenost druhých nelze měnit. Měli bychom ji především pochopit a respektovat. Vlastní slabiny je třeba naopak měnit, a to by měli dělat u sebe i druzí.

Přirozenost člověka i jeho slabiny se dají okamžitě zjistit z jeho horoskopu narození.

Nyní uvedu krátce dva příklady, abyste přirozenost člověka i jeho slabiny lépe rozlišovali.

Př.1 Můžete mít vážnější a hloubavou povahu. Toto je vaše přirozenost, kterou byste se u sebe neměli snažit měnit, a neměl by se o to snažit ani nikdo jiný. A to samé byste měli respektovat u druhých, pokud někdo takovou povahu má. Nebudete-li věcem dobře rozumět a budete-li se srovnávat s druhými nebo podléhat jejich řečem, kdy vám mohou říkat, že se se vším hrabete, můžete si myslet, že jste v myšlení pomalí a neohrabaní. Nemusí to být ale vůbec pravda. Naopak chyba může být v druhých a v jejich uspěchanosti, kdy nepromýšlejí nic do hloubky, ani si své domněnky neověřují a dělají u všeho jen rychlé závěry. Proto se chováním ani řečmi druhých nenechte nikdy ovlivnit a snažte se poznat dobře především sami sebe i to, co je pro vás přirozené a nejvíce vám to vyhovuje, a tím se neustále řiďte.

Př. 2 Můžete vidět vše negativně, můžete vidět všude samé ohrožení atd., nebo si můžete myslet, že máte vize, které vám toto sdělují. Mezi tento druh myšlení patří zprávy o konci světa, někteří lidé již dopředu říkají, že jejich vztah s někým nemá cenu a stejně se rozpadne, že jejich práce nemá cenu, že jejich život nemá cenu… Toto je slabina nebo blok v oblasti myšlení. Proto je třeba použít hlubší analýzu, jejich života, aby pochopili, kde a kdy k tomuto způsobu myšlení přišli. Až to odhalí, bude třeba pracovat na tom, aby se tohoto způsobu uvažování zbavili. Musí jen vědět, jak to udělat.

Přeji vám hodně štěstí.

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy