Astrologie – Jak postupovat při výkladu radixu.


1. Až si zpracujete radix (horoskop narození), vždy si nejprve v tom kruhu u jednotlivých planet označte, které planety máte v domicilu, které v povýšení, které v exilu a které v pádu. To totiž o nečem vypovídá, a vy se budete muset naučit rozumět tomu, co to znamená. 

2. Poté si všímejte jen té tabulky vpravo pod kruhem, kde jsou rozepsané jednotlivé planety v jednotlivých znameních, a analyzujte jednu planetu za druhou. Uvedu příklad:

Podívejte se, v jakém znamení máte Slunce, a podle daného znamení vyhodnoťte, jaké máte sebevědomí, jakou máte sílu vůle, jaké je vaše základní životní zaměření i základní životní energie...

Dále se podívejte, v jakém znamení máte Lunu, a vyhodnoťte, jak emocionálně reagujete podle znamení, v jakém Lunu máte, jste-li starostliví, jste-li emocionálně přizpůsobiví...

Pak se podívejte, v jakém znamení máte Merkura, a vyhodnoťte, jak podle daného znamení přemýšlíte i komunikujete, jak přistupujete k učení...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Venuši, a vyhodnoťte, jak přistupujete k lásce i mezilidským vztahům i k penězům, zda jste umělecky založení, je-li vaše jednání kultivované...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Marse, a vyhodnoťte, jak jste podle daného znamení rozhodní (týká se to vždy konkrétního konání a ne mluvení), jak jste pracovití, jak jste sexuálně založení...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Jupitera, a vyhodnoťte, jak jste podle daného znamení tolerantní, zda máte zájem o duchovní rozvoj nebo o vyšší vzdělávání, zda jednáte poctivě a dodržujete vyšší duchovní zákony...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Saturna, a poté vyhodnoťte, jak jste trpěliví, jak jste důslední...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Urana, a vyhodnoťte, zda dokážete dělat zásadní životní změny v jakékoli oblasti života, pokud je něco nefungující, zda se rádi pohybujete (angažujete) ve větších skupinách, zda dokážete jednat skutečně svobodně a nenecháte se svazovat vzorci tohoto světa...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Neptuna, a vyhodnoťte, zda dokážete naslouchat své intuici, zda se na ni dokážete naladit, zda nejste příliš ovlivnitelní čímkoli, zda vnímáte vyšší energie, zda dokážete být v tichu sami se sebou...

Poté se podívejte, v jakém znamení máte Pluta, a vyhodnoťte, zda dokážete překonávat těžké životní krize, aniž byste se z nich hroutili, zda jste schopni vlastních hlubokých proměn, zda nikoho neovládáte ani nikam netlačíte a nedovolíte to ani druhým...

Dále se podívejte, v jakém znamení máte ascendent, a vyhodnoťte správně jeho projevy.


Projevy každého člověka ještě víc upřesňují aspekty planet i postavení planet v domech, což v tomto článku nevysvětluji. 

Důležité je také téma tranzitů, které určují současné i budoucí dění.

Já od sebe v konzultacích rozbor povahy i rozbor tranzitů vždy odděluji. Nejprve vždy rozeberu povahu a životní postoje dané osoby, kde vysvětlím, jak má dotyčný s tím vším pracovat, aby jednal moudře, a teprve pak vysvětluji co se člověku nyní děje i jak to má uchopit, aby řešil přicházející situace správně. 

Toto vše je nezbytné udělat u kohokoli, jehož povahu i život budete chtít pochopit.


Projevy planet v jednotlivých znameních naleznete v kladech i slaninách v knize Planety ve znameních.

Knihu vidíte i dole na stránce. 
  


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz