Duchovní rozvoj – Byl Ježíš falešný?

Kdysi jsem si poslechla jedno video na internetové televizi Cesty k sobě, kde jedna paní léčitelka tvrdila, že když Ježíš převracel prodejcům jejich stolky v chrámu Božím, kde prodávali své zboží, byla to z jeho strany jen úžasná divadelní předváděčka.
Duchovní rozvoj – Byl Ježíš falešný?

Můj názor je, že člověk, který má opravdový vztah k Bohu, nebude nikdy divadelník. Divadla hrajeme neustále my lidé, kdy se často jen samolibě předvádíme, nebo lžeme neustále sobě i druhým a neukazujeme se takoví, jací doopravdy jsme. Nevěřím ale tomu, že takový byl Ježíš ve vztahu k Bohu, k životu i k lidem. Věřím, že takový není nikdo, kdo bere přístup k životu i k duchovnímu rozvoji skutečně poctivě a vážně. Proto nemohu s názorem paní léčitelky souhlasit, protože skutečná duchovnost je od jakýchkoli divadel vždy oproštěná.

Pěkný den všem.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy