Jak postupovat při studiu astrologie

V tomto článku vám poskytnu návod, v jakém pořadí je třeba astrologii studovat, nechcete-li se do studia zamotat.
Jak postupovat při studiu astrologie

Při studiu astrologie je nezbytné postupovat v určitém pořadí, a postupovat je třeba od jednoduchých informací k informacím složitějším, protože i ve škole se takto učíte. Nikdy se neučíte nejprve látku devátého ročníku a teprve pak látku první třídy. Vždy je tomu naopak. A stejně byste měli postupovat i při studiu astrologie. Proto také vše, co je v začátcích studia zbytečné, vyřaďte, protože vás to bude jen zatěžovat, a stejně byste tomu do hloubky nerozuměli.

Chcete-li být dobrými astrology, měli byste pořadí důležitosti dodržovat a jednotlivé učební úseky byste měli dobře ovládat.

Pořadí důležitosti výuky

Této části věnujte velkou pozornost.

1. Měli byste dobře porozumět tomu, k čemu astrologie slouží a co všechno se z ní můžete dozvědět.

2. Dále je důležité, abyste se v horoskopu dobře orientovali a věděli jste, co jednotlivé body v něm znamenají i jak se značí.

3. Dále je naprosto nezbytné, abyste dobře rozuměli těmto oblastem:

 • slunečním znamením (jejich kladům i slabinám)
  Tato znamení se také nazývají astrologická znamení nebo znamení zvěrokruhu.
 • ascendentním znamením (jejich kladům i slabinám)
 • planetám (jejich kladům i slabinám)
 • astrologickým domům (jejich kladům i slabinám)

Oblastem pod bodem číslo tři byste měli rozumět tak důkladně, že když se vás někdo o půlnoci zeptá, jaké vlastnosti mají jednotlivá sluneční znamení v kladech i slabinách, ale také, jak se značí, měli byste vše vyjmenovat bez sebemenšího zaváhání, a měli byste se vyjadřovat srozumitelně a svými slovy. To samé se týká planet i domů. Naučené fráze, které jen mechanicky opakujete, rozhodně nevypovídají o tom, že látce skutečně dobře rozumíte.

Je jedno, kterou oblastí pod bodem 3 začnete, protože je budete muset zvládat nakonec velmi dobře všechny. Jsou to totiž důležité stavební základy, od nichž se bude vše ostatní odvíjet. Proto usilujte o to, abyste bodu tři dobře rozuměli. Měli byste umět popsat bezchybně a bez sebemenšího zaváhání jakékoli znamení, jakoukoli planetu i jakýkoli dům, i vlastnosti znamení ascendentu. Proto věnujte bodu tři při studiu hodně poctivého času.

Jednotlivé oblasti pod bodem tři se učte odděleně a nikdy je nemíchejte při výuce dohromady. Propojovat je mezi sebou budete později, až se jim naučíte samostatně rozumět.

Důležitá poznámka:

Body jedna a dva vysvětluji v knize Jak postupovat při studiu astrologie.
Planety i astrologické domy popisuji podrobně také v knize Jak postupovat při studiu astrologie.
Sluneční znamení i znamení ascendentu popisuji podrobně v knize Astrologická znamení.

 

4. Když předchozím základům dobře porozumíte, učíte se pak zmíněné body mezi sebou kombinovat. Budete muset pochopit, jak fungují:

4a). Planety ve znameních. Pokud jste předchozí body dobře studovali (hlavně bod 3), zjistíte, že každá planeta má své specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou pak různě zabarvené znamením, ve kterém daná planeta stojí. Uvedu příklad:

Mars je planeta odvahy, rozhodnosti, pracovitosti, průbojnosti, ale také sexuality, agrese i jiných vlastností. V každém znamení se ale tyto jeho vlastnosti projevují jinak, a vy se budete muset naučit rozumět tomu, jak se v každém jednotlivém znamení vlastnosti Marsu projevují.

Venuše je planeta lásky a mezilidských vztahů, ale také peněz, krásy, umění atd. V každém znamení se ale tyto její vlastnosti projevují jinak, a vy se budete muset naučit rozumět tomu, jak se v každém jednotlivém znamení vlastnosti Venuše projevují.

Stejné pravidlo platí u všech planet od Slunce až po Pluta.

Planety ve znameních postoje člověka upřesňují a vypovídají mnohé o jeho povaze i postojích k životu. Proto byste měli tomuto tématu dobře rozumět. Dozvíte se z nich o sobě víc než kdybyste studovali jen samotné planety nebo samotná sluneční znamení. U tohoto bodu budete muset porozumět i síle a slabosti planet.

Důležitá poznámka: Jste-li úplní začátečníci v oblasti astrologie, pamatujte, že povahu člověka ani jeho postoje k životu nezjistíte nikdy z pouhých slunečních znamení. Pokud toto děláte a čtete si znamení, ve kterém se nějaký člověk narodil jako jeden celek a z toho vyvozujete závěry, děláte hrubou chybu. Kvůli tomuto postoji nikdy nevyvodíte o žádném člověku pravdivé závěry. Uvědomte si, že v astrologii máme deset planet, když mezi planety počítáme i Slunce s Lunou. Každá z těchto deseti planet má své specifické vlastnosti, které jsou vždy zabarvené znamením ve kterém daná planeta stojí. A protože všichni máme jednotlivé planety v různých znameních, budete muset toto téma dobře studovat i pochopit. Toto téma vysvětluji podrobně v knize Planety ve znameních. Je také dobře popsané v knize Astrologická znamení. Tam ale musíte nejprve pochopit postup, jak s knihou pracovat. Postup je popsán v úvodu knihy.

Toto téma vysvětlím ještě jinak. Pokud byste si chtěli číst u nějaké osoby její znamení jako jeden celek, musela by mít tato osoba v době narození všechny planety ve stejném znamení, v jakém má v době narození Slunce. Takový člověk na světě ale neexistuje. Proto jsme všichni směsicí různých znamení. A proto je také třeba pro správné vyhodnocení povahy jakékoli osoby studovat především planety ve znameních, a po nich ještě aspekty planet, protože teprve toto vše povahové sklony člověka konkretizuje a víc upřesňuje. Na tuto zásadu nikdy nezapomeňte.

Další důležitá poznámka: velkou chybou by také bylo, kdybyste si po předchozí informaci začali myslet, že sluneční znamení nejsou tím pádem důležitá. Sluneční znamení jsou velmi důležitá a měli byste je pečlivě studovat a dobře jim rozumět, protože jejich ucelené popisy vystihují, co je pro dané znamení typické v kladech i slabinách. A toto byste měli umět od jiných znamení vždy jasně odlišit. Proto studium slunečních znamení v žádném případě neopomíjejte.

4b). Aspekty planet. Aspektům planet je třeba též dobře rozumět, protože ještě více upřesňují projevy chování každého člověka. Proto nestačí znát jen projevy planet v jednotlivých znameních. Bez aspektů bude popis povahy též nepřesný. Uvedu příklad:

V době narození máte Merkura (planetu komunikace, intelektu a myšlení) ve znamení Býka. Také ho ale máte negativně aspektovaného kvadraturou například na Urana. Nyní vám k tomu podám vysvětlení. Merkur ve znamení Býka dává vždy pomalé a klidné myšlení, zdravý selský rozum, praktičnost, potřebu si věci plánovat… Máte-li ho ale negativně aspektovaného na Urana, vaše myšlení již tak klidné nebude. Vlivem Urana můžete podléhat podrážděnosti, nesoustředěnosti, neklidu i nervozitě, při učení i myšlení můžete být netrpěliví a vlivem toho můžete činit unáhlené závěry, atd. A dokud tyto slabiny ze svých postojů poctivou prací na sobě neodstraníte, nebude vám Merkur v Býku fungovat tak, jak má. Těmto věcem se ale v základech studia astrologie neučte. Pořadí výuky zde máte jasně popsané. Pokud byste chtěli toto téma pochopit, vysvětluji ho v mé astrologické skupině pro začátečníky, kterou mám na facebooku.

4c). Planety v domech. Planety v domech ukazují, v jakých oblastech života se budou povahové sklony člověka projevovat, ale také, v jakých oblastech života se bude dotyčný setkávat s tím, co ho bude v životě potkávat (zdali to bude v oblasti peněz, zdraví, vztahů, povolání, bydlení nebo jinde). Právě to určuje postavení planet v domech. Abyste ale toto téma dobře pochopili, musíte nejprve dobře rozumět významu jednotlivých domů i významu jednotlivých planet. Přesto uvedu příklady, abyste viděli, jak funguje postavení planet v domech.

V době narození máte Slunce ve dvanáctém domě. Slunce ve dvanáctém domě naznačuje, že máte rádi ticho, klid i samotu, protože dvanáctý dům je domem ticha, klidu i samoty. Pokud budete pravidelné chvíle ticha, klidu i samoty zanedbávat, budete mít problémy, protože nerespektujete to, co po vás Slunce ve dvanáctém domě chce. Tím je hluboké porozumění vyšším duchovním energiím, díky pravidelnému hlubokému naladění se na sebe. Dvanáctý dům je také domem nezištné služby druhým lidem. Když máte Slunce v době narození v tomto domě, měli byste se těmto záležitostem věnovat (skrze nějakou tvorbu, skrze nějaké duchovní aktivity…). Navíc čím víc planet v tomto domě budete mít, tím víc vás bude toto vše přitahovat.

Máte-li ale Slunce v době narození například v jedenáctém domě, bude vše úplně jinak. Zde vás budou přitahovat více skupinové aktivity a společenský život a ne samota.

Máte-li v době narození Slunce například ve čtvrtém domě, budete silně tíhnout k rodinnému životu a možná i k rodičům, protože čtvrtý dům je domem těchto záležitostí.

Uvedu ještě nějaké příklady u planety Mars. Mars je planeta fyzické energie, pracovitosti a prosazení se formou konkrétních činů. Máte-li v době narození Marse ve druhém domě, můžete vydávat hodně své energie na vydělávání peněz (protože druhý dům je domem peněz).

Máte-li v době narození Marse v sedmém domě, můžete vydávat hodně své energie na budování partnerských vztahů (protože sedmý dům je domem vážných partnerských vztahů a spolupráce s druhými lidmi ve dvojici).

Už rozumíte těmto rozdílům i tomu, jak se projevuje vliv jednotlivých planet v různých domech? Proto i toto téma velmi pečlivě studujte. Ne ale nyní, pokud nezvládáte předchozí body.

Bodem čtyři se nebudu v této knize vůbec zabývat, neboť se jedná o složitější astrologické věci, které začátečník nemusí zatím znát, a navíc by je stejně ani nepochopil. Dalším důvodem, proč tato témata v knize nerozepisuji je, že jsou to témata dosti obsáhlá, takže zaberou svým rozsahem několik dalších knih.

Jakmile budete body jedna až čtyři dobře zvládat, můžete se pokusit o výklad horoskopu u jakékoli osoby. Bez těchto znalostí se vám nepodaří srozumitelný výklad nikdy udělat.

Nikdy se také neučte dřív planety v domech před aspekty planet a dodržujte pořadí výuky, které jsem v této knize zmínila.

Uvedu důvod: Vy si například zjistíte, v jakém znamení máte určitou planetu v době narození. Pokud ale nebudete znát propojení této planety s jinými planetami nebo body horoskopu, nemůžete s jistotou tvrdit, jak se skutečně chováte. To upřesňují právě aspekty planet. Proto jsou při studiu důležitější aspekty planet před planetami v domech.

 

5. Po bodu čtyři následuje ve výuce toto:

 • Tranzity
 • Direkce
 • Solární horoskopy
 • Lunární horoskopy atd.

Tyto metody slouží k určování současného i budoucího dění. Z nich zjistíte, co se ve vašem životě právě děje i kde se to děje – zdali ve vaší psychice, v rodině, v oblasti práce, peněz, zdraví, partnerských vztahů nebo kdekoli jinde.

Tranzity můžete počítat pro současnost i na mnoho let dopředu. Záleží na tom, jak dlouhé období chcete počítat. Čím delší období počítáte, tím víc práce s výpočty máte. Tranzity můžete počítat i do minulosti, potřebujete-li se podívat, co se vám v minulosti dělo v nějaké oblasti.

Direkce slouží též k různým předpovědím, stejně jako tranzity. Počítají se ale úplně jinak než tranzity.

Solární horoskopy určují předpovědi na jeden rok.

Lunární horoskopy určují předpovědi na jeden měsíc.

Tyto výpočty nemůžete z bodů jedna až čtyři nikdy zjistit. Zjistíte je pouze z metod pod bodem pět. Abyste je dokázali správně spočítat a hlavně vyložit, potřebujete dobře zvládat vše, co bodu pět předchází.

Na závěr této části vám krátce jednoduchým způsobem vysvětlím, proč různé tranzity přicházejí.
V životě se máme my všichni mnoha věcem učit. Od toho jsme se do tohoto světa narodili. A jedině tím, že se s určitými situacemi setkáme, si můžeme ověřit, jak život skutečně zvládáme. Život nám ale nemůže naservírovat všechny zkoušky najednou v jedné chvíli, protože na určité zkoušky musíme nejprve dozrát (mentálně, psychicky, fyzicky i duchovně). Proto nám život sesílá různé zkoušky postupně, a pokud se s nimi správně vypořádáme, pak i duchovně rosteme. Pokud ale před zkouškami utíkáme nebo je nezvládáme správně, nebo svalujeme vinu na své okolí, máme dál problémy a dál stagnujeme, místo abychom se někam posouvali. To jsou tranzity, a jak z nich nakonec vyjdeme, záleží vždy jen a jen na našich vlastních postojích.

6. Až body 1-5 dobře zvládnete a budete umět dobře vykládat horoskopy jednotlivých lidí, můžete se učit porovnávat horoskopy různých lidí mezi sebou. Tomuto druhu výkladu se říká synastrie.

 

7. Učit se můžete samozřejmě i mnoha dalším věcem.

 • Černé Luně
 • Lunárním uzlům (dračí hlavě a dračímu ocasu)
 • Bodu štěstí
 • Chironovi i jiným tématům

Těmito body nemá cenu se v začátcích výuky už vůbec zabývat, protože nejprve potřebujete dobře zvládat především základy, jejichž pořadí jsem jmenovala v této knize.

Tento text je z úvodu mé knihy: Jak postupovat při studiu astrologie. Tato kniha je důležitým základem v začátcích astrologie, kdy se člověk učí astrologii chápat a učí se jí rozumět. Bez dobré znalosti základů nemůžete složitější astrologické věci nikdy pochopit.

Všechny mé knihy které jsem napsala naleznete na mém webu pod odkazem knihy eshop.

 

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy