Karma

Velké množství lidí, kteří se zajímají o osobní i duchovní rozvoj, si jednou položí otázku, co je to karma. Proto k tomuto tématu napíšu krátký příspěvek.
Karma

Co je karma

Nehledejte v karmě nic záhadného. Je to jen přirozený důsledek našich myšlenek, slov, emocí i činů, které jsme vykonali v tomto životě i v životech minulých.

Sami si utváříme neustále svými myšlenkami, slovy, emocemi, rozhodnutími i konkrétními činy vlastní život, a jsme bezvýhradně odpovědni za vše, co se v něm děje a bude dít i v budoucnu. Každou minutu, každým okamžikem si vytváříme svými postoji to, co se za nějaký čas projeví v našem vlastním životě jako skutečnost, jako osud.

Většinou si tuto provázanost svého jednání a toho, co se nám děje, neuvědomujeme, protože jednáme nevědomě. Navíc nevěříme ani tomu, že by na náš život mohly mít naše myšlenky, slova, emoce i činy nějaký zásadní vliv. A často nevěříme ani tomu, že jsme již někdy žili a budeme žít i dále, až opustíme tento svět. Proto si také nelámeme hlavu s tím, co zde po sobě zanecháváme.

Jenže vše, co jsme vykonali i způsobili, se nám vrátí dříve nebo později beze zbytku zpátky. Nikdo se nemůže zákonu karmy vyhnout, protože je to zákon spravedlivý. Je to zákon, který udržuje vše v rovnováze.

Následky svých činů nemusíte pocítit hned. Někdy cítíme následky svého jednání až po mnoha letech, a někdy až v dalších zrozeních. Karmu si můžeme tvořit jak pozitivní (pokud byly naše předchozí činy pozitivní, a jsou takové i současné činy), tak negativní (pokud byly naše předchozí činy negativní, a pokračujeme v nich i nyní).

Uvedu tři příklady z mnoha:

Příklad 1
Kamarádka vám svede manžela a provdá se za něj. Udělala něco, co z pohledu vyšší duchovní morálky není správné, protože nikdo nemá sebemenší právo obrat druhého o něco, co patří jemu. Po mnoha letech svede jiná žena jejího manžela. Tím se karma vyrovná ještě v tomto životě, aby si uvědomila, co sama kdysi způsobila i jak se přitom člověk cítí.

I v desateru je jasně psáno toto:
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po jeho ženě (tím je myšleno i muži) ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Lidi však desatero nezajímá, ani ho neznají. Proto jeho zásady donekonečna porušují.

Příklad 2
V tomto životě jste nezodpovědní v přístupu k sexualitě, a kvůli tomu chodíte stále na potraty. V dalším životě se vám může stát, že děti nebudete moci mít, když jste si daru života nevážili. Vy si jen nebudete uvědomovat, že je to pouze následek vašeho chování v minulosti, protože si minulost nepamatujete. To ale neznamená, že neexistuje. Pokud budete mít štěstí, střípky minulosti se vám v pravý čas vždy ukáží, abyste si mohli svůj současný stav s minulostí propojit a lépe se se stavem ve kterém se právě nacházíte vyrovnat. Pak již nebudete nikdy bědovat nad nespravedlivým osudem, protože pochopíte, že vše jste si způsobili svými postoji sami, naprosto vše. Vše ale můžete začít okamžitě měnit lepším směrem když budete chtít, když budete vědět jak na to, a budete správné postoje důsledně dodržovat.

Příklad 3
Nebo se podívejte, co dělají lidé se svými životy nyní, v současném zrození.
Příklady máte všude kolem sebe.

  • Někteří lidé neustále se svými životy hazardují při sportu, na silnicích i jinde.
  • Někteří své životy předčasně ukončují, místo aby se učili vypořádat se vyspěle s tím, co se jim děje, ať je to cokoli.
  • A co je ještě horší, někteří připravují o život i druhé lidi. Lidé se zabíjejí ve válkách, lidé zabíjejí pro peníze i moc nebo z pomsty, matky i otcové zabíjejí z různých důvodů své děti atd. Takové jednání je neomluvitelné, ať k němu lidi vedlo cokoli. Přesto ho vidíme dennodenně všude kolem sebe.

I v desateru je jasně psáno jako jedno z přikázáních toto: Nebudeš vraždit!

Proto všichni, kdo takto jednají, ponesou za toto své jednání v budoucnu následky. A ponesou je i ti, kdo takto přímo nejednali, ale takové jednání schvalovali i podporovali. Jen si jednou, až se jim bude dít něco podobného neuvědomí, že na tom měli podíl i oni sami.

Chcete si budovat lepší osud?

Chcete-li si začít tvořit lepší osud, nejen pro sebe, ale i pro svět jako celek, budete muset začít poctivě pracovat na proměně mnoha svých postojů v oblasti myšlení, komunikace, emocionálních reakcí i konkrétních činů.

Až to začnete skutečně poctivě dělat, zjistíte, kolik toho ve skutečnosti nezvládáte, a uvědomíte si plně i to, kolik jste toho svými nesprávnými postoji v různých oblastech života napáchali.

Až na tuto práci najdete odvahu a uchopíte ji skutečně správným způsobem a ve svém úsilí vytrváte, pak teprve začnete mít svůj život i osud pod vlastní vědomou kontrolou a pak se začne čistit i vaše negativní karma. Bez správných postojů se vám to nemůže nikdy podařit.

Pracovat budete muset i na svém fyzickém těle, protože zdravé a dobře fungující fyzické tělo potřebujete k tomu, aby se vaše duše mohla zde na Zemi bez problémů vyvíjet. Své tělo můžete udržovat zdravé formou životosprávy, pohybu, cvičení i jinými způsoby.

Důležité upozornění:
Práce na fyzickém těle zlepší pouze vaši vitalitu, částečně vaši psychickou pohodu a částečně i vaše fyzické zdraví. Ne vaši povahu a vaše postoje k životu jako celku, a zdraví trvale také ne. To vše zlepšíte jen poctivou prací na své povaze a na svých postojích, které budou viditelně lepší a setrváte v nich. Snahy, které vám vydrží jen chvíli, nikdy nic nezmění.

Karma a minulé životy

Lidé se mě na karmu občas ptají. Zajímá je hodně karma z minulých životů, protože jim občas někdo namluví, že mají z minulosti špatnou karmu a nyní vlivem ní budou mít v životě jen problémy. Jen už jim tito lidé nedokázali říci, co přesně dělali v minulosti nesprávně, aby věděli, co mají měnit, a v daném jednání dále nepokračovali. Ti, co jim radí, často používají jen všeobecné a nic neříkající fráze, a někdy si i vymýšlejí, aby dali klientům jakýsi důkaz.

Co lidem radím ke karmě já

Většinou jim radím, aby se těmito předpověďmi vůbec nezabývali a hodili je hned za hlavu. Doporučuji jim, aby se zajímali hlavně o to, jak žijí a jak se chovají v tomto životě, protože vše, co v minulosti nezvládali, nezvládají stoprocentně ani dnes. Na nich samotných pak záleží, jestli včas pochopí, co dělají nesprávně, a své postoje změní včas správným směrem. Pokud své jednání nezmění, budou se s jeho následky potýkat nejen v tomto životě, ale i v dalších zrozeních. Toť vše.

I pomocí astrologie se dá naprosto přesně určit, jakou povahu i jaké postoje jsme si z minulosti přinesli (nejen klady, i to, co nezvládáme v různých oblastech života), a na tom všem bychom měli vědomě pracovat, chceme-li se někam posouvat a chceme-li, aby náš život i osud i osud lidstva byl jednou lepší.

Pokud byste si s odhalením vlastních slabin nevěděli rady, ráda vám pomohu kdykoli v mé psychologické poradně, kde kombinuji psychologii s astrologií i duchovními znalostmi i zkušenostmi.

K práci na sobě vám nabízím i knihy, které jsem napsala. Tyto knihy vám s vašimi životy velmi pomohou.
O zákonu karmy i jiných duchovních zákonech se dočtete v knize O svém životě si rozhodujeme sami, kterou vidíte vpravo u článku. O práci s vlastní povahou i postoji vypovídají všechny mé knihy.

Pokud byste si s výběrem nevěděli rady, ráda vám kdykoli poradím, která kniha bude pro vás aktuálně pro práci na sobě nejlepší. Stačí mi jen napsat.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Více se dočtete v knize

Zobrazit mé knihy