Myšlení nelze zastavit

Myšlení se nelze zcela zbavit. Lze ho pouze pozvednout na vyšší úrovně uvědomění, až časem přejde v intuitivní vhledy.
Myšlení nelze zastavit

Lidé duchovně hledající se často zaobírají otázkou, jak myšlení překonat, utlumit nebo zcela zastavit. Ptají se mě na to často. Podobný dotaz mi opět položila jedna paní na facebooku, kterou mám v přátelích. Snad se neurazí, když její dotaz zveřejním.

Napsala mi:
Dobrý večer, chci se zeptat, jak se zbavit všech myšlenek, které mám, když chci na sobě pracovat. Vzpomenu si na věci, na které jsem dávno zapomněla. A posun je v háji.

Odpověděla jsem:
Všech myšlenek se nelze zbavit. Naskakují nám do mysli právě proto, abychom se některými záležitostmi hlouběji zabývali. Je třeba si dobře uvědomit čeho se vaše myšlenky týkají, zda se některé myšlenky opakují, zda vaše myšlenky nepoukazují na něco, co možná dlouhodobě potlačujete a nechcete se tím zabývat atd. A s tím, co vám sdělují, je pak třeba hlouběji dál pracovat. Ne myšlenky zahánět.

Velké množství lidí má sklon nepříjemné myšlenky zatlačovat do podvědomí a nechtějí se jimi zabývat. Zahánějí je antidepresivy, alkoholem, drogami, přehnanou vnější aktivitou, kterou si vymýšlejí, jen aby nemuseli být v klidu sami se sebou, i jinými způsoby. Jenže takto nejde k životním situacím přistupovat, protože vše, co potlačíme, se začne dříve nebo později drát opět na povrch a bude nás to nutit k tomu, abychom tomu věnovali pozornost. Když to nezpracujeme, nebudeme mít klid.

Právě ve chvílích klidu vylézají tyto potlačené myšlenky (a s nimi i naše nezpracované záležitosti) často na povrch, protože ve chvílích, kdy jsme něčím plně zaměstnáni doma nebo v práci, nemáme čas věnovat jim pozornost.

Bohužel i někteří lidé věnující se seberozvoji nepříjemné myšlenky utlumují (i v meditacích) a myslí si, že tím je zpracovali. Pokud ale nemají určité situace skutečně zpracované, jejich nepříjemné stavy se opět vrátí.

Jak přistupuji k oblasti myšlení já

Já pracuji s vlastní myslí vědomě již 34 let, a pomáhám i druhým lidem s jejich rozvojem již 27 let, takže vím velmi dobře, jak lidé k práci se svým myšlením přistupují. Chodí na různé koučinky, odbloky, psychoterapie atd., přesto často nic nevyřeší, protože celý jejich přístup je nesprávný, a někdy i přístup lidí, kteří je vedou. V mé poradně mi lidé říkají, že chodí na terapeutická sezení pět nebo deset let, nebo že prošli mnoha odbloky přes různé metody i kurzy, přesto se stále nenaučili se svou myslí správně pracovat, takže je jejich problémy dál trápí.

Pro mě jako Berana jsou takovéto přístupy naprosto nepochopitelné, protože se ráda stále někam posouvám, a kdybych se měla potýkat s jedním a tím samým problémem pět nebo deset let nebo dokonce celý život, vnímala bych svůj život jako promarněný život.

Proto mou zásadou je, postavit se čelem a včas každému (i sebevětšímu) problému, pochopit dobře co mi chce naznačit, a přemýšlím vždy nad tím, jakými svými postoji jsem ho mohla vyvolat nebo podpořit. Až to jasně pochopím, dělám okamžitě ve svých postojích taková opatření, aby se problém skutečně vyřešil a dál jsem ho za sebou netáhla. Když se v průběhu života objeví další problém, což se děje každému z nás neustále, snažím se ho řešit stejným způsobem. Řeším ale vždy nové situace, protože každý toho musíme zpracovat za svůj život mnoho. Nebabrám se ale dlouhé roky v jednom a tom samém problému. Mou povahu by to zničilo.

Problém nastává, když s někým žijete nebo spolupracujete a on nechce problémy z různých důvodů řešit, nebo vidí chyby jen v druhých, vlastní chyby ale nikdy nevidí. Takové soužití je velmi náročné, protože vztah i spolupráce stagnuje, a vy musíte hodně dobře promýšlet, jak se k soužití s takovým člověkem postavíte. Toto vysvětluji podrobně v knihách i v mé poradně.

Já mám se svou povahou výhodu v tom, že jsem hluboce přemýšlivá, přemýšlím pouze vlastní hlavou a nenechám se nikdy nikým ovlivňovat. Také se ráda nořím v naprostém tichu pravidelně hluboko do vlastního nitra, což mnoho lidí nedělá, a často to ani nedokáží. Přitom je to naprosto nezbytné. V tomto hlubokém naladění analyzuji sebe i svůj život, a odevzdávám se i vyššímu duchovnímu vedení, které mi přes intuici posílá informace, na nichž mohu dál stavět. A toto mnoho lidí též nedělá, a často nevěří ani tomu, že by s nimi mohl duchovní svět spolupracovat i komunikovat.

Já však vím z vlastní zkušenosti, že když se budete na vyšší síly správně obracet a když budete intuitivním zprávám, které budete dostávat, naslouchat, budou k vám hovořit vyšší síly stále jasněji, až vás nakonec povedou naprosto neomylně. Této spolupráce ale nedosáhnete dříve, dokud nepročistíte svůj charakter i své postoje vlastní poctivou snahou od mnoha negativ, která v sobě máte. A jak pročistit svou povahu, aby se člověk mohl posouvat k vyššímu poznání i moudrosti, o tom jsou všechny mé knihy.

Pokud nezačnete kvalitně pracovat se svým myšlením, a nebudete přemýšlet o všem do hloubky, nevyřešíte nic. Proto jsem napsala tento článek, abyste věděli, že myšlení nelze přehlížet, potlačovat ani práci s ním odbývat.

Pokud byste si nevěděli se svým životem rady, nebo byste se chtěli naučit se svou myslí správně pracovat, ráda vám s tím pomohu v mé poradně. Nebo můžete studovat mé knihy, v nichž se práci s myšlením také hluboce věnuji. S výběrem knih vám kdykoli ráda poradím, pokud se mi ozvete. Doporučuji kombinaci obou přístupů, kdy vám v poradně jasně a rychle ukážu, na čem byste měli sami u sebe pracovat, plus začít s pečlivým studiem knih, které jsem napsala. Toto vám v žádném případě nenutím, protože sama nemám jakékoli vnucování čehokoli ráda. Toto vám pouze nabízím.

Co radí lidem při jejich problémech různí terapeuti

Příkladů z mé poradny, kdy mi lidé vyprávěli, jak s nimi terapeuti pracovali, mám obrovské množství. Zmíním jen jeden příklad z poslední doby.

Mladá, osmnáctiletá dívka kterou znám, protože jsem pracovala opakovaně s jejími rodiči, si vyhledala sama nějakou terapeutku. Protože mám její horoskop, vím, že má obrovské problémy v oblasti myšlení, a vím i jaké. Je útočná, slovy zraňuje i své nejbližší (své rodiče), říká jim slova, která se zde stydím vyslovit atd. Terapeutka, kterou vyhledala, jí poradila, aby si ve chvíli, když je rozhozená, stoupla na pravou nohu a chvíli na ní stála. Tím se prý vyrovnají hemisféry a bude zase klidná. Tyto rady nebudu vůbec komentovat, a samozřejmě, že ani této dívce nepomohly.

K myšlení vám ještě poskytnu informaci z astrologie.

Je jedno, zda na sobě pracujete přes astrologii nebo jinými způsoby, protože všechny metody by měly vést ke stejnému cíli. K dokonalému vědění, díky němuž budeme zaujímat takové přístupy k životu i ke světu, které povedou k jeho rozvoji a rozmachu, a ne k degradaci a zkáze.

V astrologii vypovídají o myšlení tyto planety: Merkur a Jupiter.

Obě jsou to planety myšlení, komunikace a učení. Jen každá přemýšlí jiným způsobem.

Merkur je planeta praktického myšlení, logiky, analýzy, plánování atd.
Zaměřuje se spíš na současné dění a na to, co se děje tady a teď. Pomáhá nám také přenést díky své logice a jasnému vyjadřování duchovní pravdy a vyšší poznání do srozumitelného jazyka.

Jupiter je planeta vyššího duchovního poznání. Nezabývá se jen tím, co je tady a teď nebo jen tím, co vidí zrovna před sebou. Zabývá se budoucností světa i jeho vývojem, zabývá se tím, jak život funguje podle vyšších duchovních pravidel, hledá vždy pravdu, a nespokojí se jen s nějakými domněnkami nebo povrchním zdáním atd.

Vyššími intuitivními úrovněmi těchto planet jsou planety Uran a Neptun. Uran je vyšší úrovní Merkura, a Neptun vyšší úrovní Jupitera. K nim se musíme poctivou prací na sobě dopracovat, protože když se napojíme na energie těchto planet, začneme vidět mnohem víc než jsme byli schopni vnímat u Merkura a Jupitera.

Proto je tak důležité kvalitně se učit, kvalitně přemýšlet, kvalitně a přesně se vyjadřovat a nakonec i kvalitně jednat. Bez těchto kroků nic nepochopíme ani se nikam neposuneme.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 

V následující části vám poskytnu nějaké názory na myšlení od osobností, které jistě znáte.

Slova Buddhy o myšlení

„Mysl je vším. Co si myslíte, tím se stáváte.“
„Všechno, co jste, je výsledkem toho, jak jste mysleli v minulosti.”
„Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.“

I na slovech Buddhy vidíte, že myšlení je v našich posunech jednou z rozhodujících složek. Jen je třeba naučit se s vlastní myslí správně pracovat. Abyste mohli se svou myslí pracovat, je třeba naučit se pravidelně zklidňovat a ničím se nerozptylovat, je třeba naučit se správně ptát a vždy si poctivě odpovídat, je třeba naučit se vnímat pochody probíhající ve vlastním nitru, je třeba jít v pátrání hodně do hloubky, je třeba spoléhat pouze a jen na vlastní závěry a mnohé další.

I v knize Zasvěcení je na straně 191 o myšlení napsáno:

“Myšlení je mostem mezi nevědomostí a věděním. Až budete vědět vše, jako Bůh, myšlení již nebudete potřebovat. Myšlení potřebuje pouze ten, kdo své vědění musí ještě doplňovat.”

Slova dalších osobností o myšlení

„Největší problém, takřka jediný náš problém je ten, jak si vybrat správné myšlenky. Kdybychom to věděli, měli bychom otevřenou cestu k řešení všech problémů. Náš život je tím, co z něj udělají naše myšlenky.“
Marcus Aurelius

„Pochybuji, a proto myslím. Myslím, tedy jsem.“
René Descartes

„Dokud nepochopíš, jsi jen truchlivým hostem na temné Zemi.“
Johann Wolfgang von Goethe

„Pamatujte, že se máte dívat ke hvězdám, a ne ke svým nohám. Pokuste se pochopit to, co vidíte, a přemýšlejte o tom, co vesmír udržuje v chodu. Buďte zvídaví. A jakkoliv se může život zdát složitý, vždy je něco, co můžete dělat a uspět v tom. Důležité je nevzdat se.“
Stephen Hawking

„Pozorujte vlastní mysl, veďte ji dobře a dávejte pozor, aby správně jednala. Je snad něco prospěšnějšího? To ostatní je tak jako tak k ničemu.”
Šántidéva

„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti:
za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší;
za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí,
a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.”
Konfucius

„Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.”
Šalomoun

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy