Myšlení nelze zastavit

Myšlenek se nelze zcela zbavit. Lze je pouze pozvednout na vyšší úrovně uvědomění, až časem přejdou v intuitivní hledy. Když intuitivním zprávám budete naslouchat, budou k vám hovořit stále jasněji, až vás nakonec povedou naprosto neomylně.
Myšlení nelze zastavit

Lidé duchovně hledající se ale často zaobírají otázkou, jak myšlení překonat, utlumit nebo zcela zastavit. Ptají se mě na to často. Podobný dotaz mi opět položila jedna paní na facebooku, kterou mám v přátelích. Snad se neurazí, když její dotaz zveřejním.

Napsala mi:
Dobrý večer, chci se zeptat, jak se zbavit všech myšlenek, které mám, když chci na sobě pracovat. Vzpomenu si na věci, na které jsem dávno zapomněla. A posun je v háji.

Odpověděla jsem:
Všech myšlenek se nelze zbavit. Naskakují nám do mysli právě proto, abychom se některými záležitostmi hlouběji zabývali. Je třeba si dobře uvědomit čeho se ty myšlenky týkají, zda se některé myšlenky opakují, zda to nejsou myšlenky, které dlouhodobě potlačujeme atd. A s tím, co nám sdělují, je pak třeba hlouběji pracovat. Ne myšlenky zahánět.

Velké množství lidí má sklon nepříjemné myšlenky zatlačovat do podvědomí a nechtějí se jimi zabývat. Zahánějí je pryč antidepresivy, alkoholem, drogami, přehnanou vnější aktivitou, kterou si vymýšlejí, jen aby nemuseli být v klidu sami se sebou, i jinými způsoby. Jenže takto nejde k životním situacím přistupovat, protože vše, co potlačíme, se začne dříve nebo později drát opět na povrch a bude nás to nutit k tomu, abychom tomu věnovali pozornost. Když to nezpracujeme, nebudeme mít klid.

Právě ve chvílích klidu vylézají tyto potlačené myšlenky často na povrch, protože ve chvílích, kdy jsme plně něčím zaměstnáni doma nebo v práci, nemáme čas věnovat jim pozornost. Někteří lidé tyto nepříjemné myšlenky různými sebe rozvojovými metodami na chvíli utlumí a myslí si, že tím je zpracovali. Pokud je ale nemají skutečně správně zpracované, jejich nepříjemné stavy se opět vrátí.

Já se práci s vlastní myslí i myslí druhých lidí věnuji již 33 let, takže vím velmi dobře, jak lidé k práci se svým myšlením přistupují. Chodí na různé koučinky, odbloky, psychoterapie atd., přesto často nic nevyřeší, protože celý jejich přístup je nesprávný. V mé poradně mi lidé říkají, že chodí na terapeutická sezení pět let, nebo že již prošli mnoha odbloky přes různé metody i kurzy, kde se učili různým technikám, jak se svou myslí pracovat, přesto je jejich problémy dál trápí.

Pro mě jako Berana jsou takovéto přístupy naprosto nepochopitelné, protože se ráda stále někam posouvám, a kdybych se měla potýkat s jedním a tím samým problémem pět nebo deset let nebo dokonce celý život, vnímala bych svůj život jako promarněný život. Proto mou zásadou je, pochopit dobře co je podstatou problému, postavit se problému čelem a problém vyřešit včas, abych ho za sebou stále netáhla. Když se objeví další problém, snažím se ho řešit stejným způsobem. Řeším ale vždy nové situace, protože každý toho musíme zpracovat za svůj život mnoho. Nebabrám se ale dlouhé roky v jednom a tom samém problému. Mou povahu by to zničilo.

Pokud nezačnete kvalitně pracovat se svým myšlením, a nebudete přemýšlet o všem do hloubky, nevyřešíte nic. Proto jsem napsala tento článek, abyste věděli, že myšlení nelze potlačovat ani odbývat.

Pokud byste si nevěděli se svým životem rady, nebo se chtěli naučit se svou myslí správně pracovat, ráda vám s tím pomohu v mé poradně. Nebo můžete studovat některé mé knihy, v nichž se práci s myšlením hluboce věnuji. S výběrem knih vám ráda poradím, pokud se mi ozvete. Pomohla by vám kombinace obou přístupů, které vám v žádném případě nenutím, protože sama nemám jakékoli vnucování čehokoli ráda. Toto vám pouze nabízím.

V následující části vám poskytnu názory na myšlení od osobností, které jistě znáte. Vybrala jsem jich jen pár. Mám jich ale doma mnoho.

Slova Buddhy o myšlení

„Mysl je vším. Co si myslíte, tím se stáváte.“
„Všechno, co jste, je výsledkem toho, jak jste mysleli v minulosti.”
„Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.“

I na slovech Buddhy vidíte, že myšlení je v našich posunech jednou z rozhodujících složek. Jen je třeba naučit se s vlastní myslí správně pracovat. Abyste mohli se svou myslí pracovat, je třeba naučit se pravidelně zklidňovat a ničím se nerozptylovat, je třeba naučit se správně ptát a vždy si poctivě odpovídat, je třeba naučit se vnímat pochody probíhající ve vlastním nitru, je třeba jít v pátrání hodně do hloubky, je třeba spoléhat pouze a jen na vlastní závěry a mnohé další.

I v knize Zasvěcení je na straně 191 o myšlení napsáno:

Myšlení je mostem mezi nevědomostí a věděním. Až budete vědět vše, jako Bůh, myšlení již nebudete potřebovat. Myšlení potřebuje pouze ten, kdo své vědění musí ještě doplňovat.

Slova dalších osobností o myšlení

„Největší problém, takřka jediný náš problém je ten, jak si vybrat správné myšlenky. Kdybychom to věděli, měli bychom otevřenou cestu k řešení všech problémů. Náš život je tím, co z něj udělají naše myšlenky.“
Marcus Aurelius

„Pochybuji, a proto myslím. Myslím, tedy jsem.“
René Descartes

„Dokud nepochopíš, jsi jen truchlivým hostem na temné Zemi.“
Johann Wolfgang von Goethe

„Pamatujte, že se máte dívat ke hvězdám, a ne ke svým nohám. Pokuste se pochopit to, co vidíte a přemýšlejte o tom, co vesmír udržuje v chodu. Buďte zvídaví. A jakkoliv se může život zdát složitý, vždy je něco, co můžete dělat a uspět v tom. Důležité je nevzdat se.“
Stephen Hawking

„Pozorujte vlastní mysl, veďte ji dobře a dávejte pozor, aby správně jednala. Je snad něco prospěšnějšího? To ostatní je tak jako tak k ničemu.”
Šántidéva

„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti:
za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší;
za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí,
a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.”
Konfucius

„Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.”
Šalomoun

K myšlení ještě poskytnu jeden příklad z astrologie, které se též dlouhé roky věnuji.

V astrologii je Merkur planetou myšlení, komunikace a učení. Merkur je považován za posla mezi duchovním a hmotným světem, protože nám pomáhá přenést (převést) duchovní pravdy a vyšší poznání do srozumitelného jazyka. Proto je tak důležité kvalitně se učit, kvalitně přemýšlet a kvalitně a přesně se i vyjadřovat. Bez těchto kvalit nic nepochopíme ani se nikam neposuneme.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy