Nezbytné základy duchovního rozvoje

Mnoho lidí se dnes zajímá o duchovní rozvoj. Často si ale neuvědomují, jaké způsoby jednání jsou naprostým základem duchovního rozvoje. Proto v tomto příspěvku pár bodů zmíním.
Nezbytné základy duchovního rozvoje
 • Naučit se zdravit, když někoho potkám.
 • Být k lidem slušný a uctivý.
 • Naučit se plnit poctivě a pečlivě své povinnosti doma i v zaměstnání.
 • Nelhat, nepomlouvat, neškodit…
 • Plnit vždy své slovo, pokud tomu nebrání náhlé vážné okolnosti.
 • Být věrný za všech okolností a nepodvádět druhé.
 • Vychovávat svědomitě své děti a vychovat z nich zodpovědné a zdravě sebevědomé lidi připravené pro život.
 • Zacházet zodpovědně s penězi.
 • Vzdělávat se.
 • Pracovat neustále ve své povaze i na očistě vlastních slabin.
 • Umět pomoci i posloužit, když to druzí viditelně potřebují.
 • Pečovat o přírodu i prostředí ve kterém žijeme.
 • Tvořit něco proto, aby byl svět lepší a život v něm radostnější.
 • Atd.

K tomu, abychom tyto základní předpoklady zvládli, nepotřebujeme studovat žádné duchovní ani jiné techniky. Stačí si jen jasně uvědomit, co je pro kvalitní zachování života nás všech naprosto nezbytné, a v souladu s tím důsledně žít.

Výše zmíněné body jsem vypsala záměrně, protože dennodenně čtu napříč internetem mnoho teorií o světelných mřížkách nebo kódech, o kvantování, o šušumně, nádí, přechodech do 5 D, super egu, lidé cvičí pozdravy měsíci, slunci i jiné, praktikují zen, dýchají do břicha a mnohé další, výše zmíněné oblasti ale zvládá jen málokdo.

Práci s těmito oblastmi vysvětluji do hloubky v jedenácti knihách, které jsem napsala. Knihy jsou psány pro lidi, kteří se chtějí skutečně někam poctivě duchovně posouvat a nestojí o žádné falešné zkratky.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy