Způsoby placení

Platby za online konzultace u klientů z ČR

Polovinu platby je třeba zaslat týden před konzultací, a druhou polovinu v den, kdy konzultace proběhla.

Platbu zašlete na účet: 163259500/0300

U plateb prosím pište od koho platba skutečně je, a zda je platba za konzultaci nebo za knihy.

Zaslání platby týden před konzultací je důležité kvůli astrologickým výpočtům, které jsou časově náročné a nemohu je dělat na poslední chvíli.
Toto platí pro klienty z ČR i z jiných zemí.

Platby za online konzultace u klientů z jiných zemí

Platbu je třeba zaslat předem na účet celou.

Důvodem je, že u plateb z jiných zemí byly velké problémy s platbami, které přišly často v jiné výši, než v jaké měly přijít.

 

Konzultace s osobní návštěvou klienta

Zde platby přijímám až po konzultaci u kohokoli.
Platba se platí na místě.


Při platbě ze zahraničí přijímám jen platby zasílané platbou SEPA, kde není žádná platba za převod.
Je to platba v eurech. V žádném případě neplaťte formou příkazu zahraniční platby, kde jsou strhávány oběma stranám poplatky za převod peněz ve výši 150 Kč i více.

Peníze je třeba dobře spočítat, aby na můj účet přišla cena, kterou v české měně požaduji. Pokud platba nepřijde správně, nebo zvolíte jiný druh platby, konzultaci nebudu moci zrealizovat, dokud cena nebude doplacena.

Banka: ČSOB (Radlická 333/150, 150 57 Praha 5)
Číslo účtu: 163259500/0300
IBAN: CZ5003000000000163259500
BIC: CEKOCZPP
Majitel účtu: Miroslava Černá Holoubková
Ulice: Dlouhá 181
Město: 250 63 Mratín
Země: CZ