Umíte pracovat s bloky ve své mysli i psychice?

Všichni v sobě máme různé bloky, které nám komplikují život. Také se jich ale můžeme sami kdykoli zbavit.
Umíte pracovat s bloky ve své mysli i psychice?

Bloky můžeme mít v oblasti mysli, psychiky, komunikace i v oblasti fyzického těla. Pokud v sobě různé bloky máme, nemůžeme kvalitně fungovat. Proto je důležité u sebe tyto bloky odhalit a zbavit se jich.

I já jsem v sobě měla mnoho bloků, které jsem musela odhalit a následně je odstranit, protože dokud jsem je neodstranila, komplikovaly mi život.

Bloky v oblasti myšlení

Blokem v oblasti myšlení je vždy nějaký nesprávný názor nebo tvrzení na cokoli.

Nesprávně můžeme pohlížet na sebe, na vztahy, na úspěch, na peníze, na druhé lidi, na výchovu dětí, na oblast zdraví, na sex, na oblast stravování, na pravdu, na život nebo na cokoli jiného.

Bloky jsme získali buď výchovou, nebo jsme si je vytvořili sami v tomto nebo v nějakém předchozím životě.

Nesprávné názory (pokud jim věříme) komplikují náš život i naše vztahy a přitahujeme si jimi přesně to, čemu věříme. A nejen to. Ničíme jimi život i druhým lidem, protože je programujeme stejně nevhodně, jako naprogramoval kdysi někdo nás.

Příklady bloků

Nyní vám poskytnu pár nesprávných názorů z různých oblastí života, a vy sami přemýšlejte nad tím, co je na každé větě nezdravé.

 • Bez vysoké školy neznamenám nic.
 • Můj život není důležitý (můj čas není důležitý, mé potřeby nejsou důležité…).
 • Nemohu se ozvat.
 • Nemohu se nijak bránit (proti autoritám, nadřízeným…).
 • Musím poslouchat. (Toto tvrdila opakovaně čtyřicetiletá žena.)
 • Musím dělat to, co chtějí oni (rodiče, partneři, nadřízení…).
 • Musím trpět, protože mám špatnou karmu.
 • Nikdo nedělá, to co chce.
 • Nemám šanci narazit na chlapa, který by nebyl ženatý.
 • Muži si vybírají a ne ženy.
 • Když nebudu slevovat a podřizovat se, nikoho si nenajdu.
  (Toto říkala mladá žena, které se vztahy rozpadaly právě proto, že stále slevovala a podřizovala se.)
 • Všichni jsou nevěrní, prolhaní, všichni zahýbají…
 • Ženy si hledají muže jen pro peníze.
 • Děti jsou jen starost a zátěž (dětmi si člověk komplikuje život…).
 • Život je nespravedlivý.
 • Antidepresiva nemohu přestat brát. Jinak se mi přitíží.
  (Tento nesmyslný názor předkládají lékaři často svým pacientům.)

Toto vám (nebo o vás) mohli říkat druzí lidé

 • Nikdy z tebe nic nebude.
 • Autority (dospělí, nadřízení…) mají vždy pravdu.
 • Peníze jsou nečisté.
 • Bez peněz nemá život smysl.
 • My jsme se chudí narodili a chudí zemřeme.
  (Toto říkali celý život jedné ženě její rodiče, a ona tomu pak celý život také věřila.)
 • Všichni kradou.
 • Žena musí být muži vždy po vůli.
 • Lepené manželství je lepší než rozvedené.
 • Co bys chtěla v tvém věku.
  (Toto říkala padesátileté ženě její matka, když tato žena chtěla vyměnit agresivního manžela za jiného muže.)
 • Co by tomu řekli lidé (rodiče, sousedé, kolegové…).
 • Atd.

Bloky nemáme jen v oblasti myšlení. Bloky máme i v oblasti komunikace, emocí, v oblasti fyzického konání, v oblasti sexu i v jiných směrech.

Dokud různé bloky ze svého života neodstraníme, nehneme se ani o kousek dál.

Bloky v oblasti myšlení neodstraníte tím, že budete odříkávat mechanicky jen nějaké pozitivní věty (afirmace), které se naučíte. Je třeba znát postupy, které staré způsoby uvažování z vašeho jednání skutečně trvale odstraní.

Odhalování bloků i práci s nimi, abyste se jich jednou provždy zbavili, popisuji podrobně v knize “Poznejte dobře sami sebe”.

Na bloky, které máte uložené hluboko ve svém podvědomí, budete muset použít metody, které se k nim dokáží dostat. Na toto téma jsem napsala knihu “Regresní terapie”. Tato metoda dokáže bloky uložené hluboko v podvědomí odhalit i zpracovat. V knize poskytuji i návod, jak si můžete regrese dělat sami.

A ráda vám kdykoli pomohu i v mé poradně.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Více se dočtete v knize

Zobrazit mé knihy