Volba povolání


Hledáte pro sebe správné povolání? Pokud ano, zkuste se zamyslet nad pár důležitými body.

1. Pokud se zamýšlíte nad volbou povolání, hledejte si vždy takovou práci, která vás bude hluboce naplňovat. Dokud na tuto otázku nebudete znát jasnou odpověď, nezačínejte nic budovat, dokud odpověď nenajdete. Nedodržíte-li tuto zásadu, můžete být v práci kterou přijmete nespokojení, a můžete v ní přežívat jen kvůli výplatě nebo kvůli pracovním jistotám. Přitom žádný pracovní poměr žádnou jistotou není. Mohli by o tom vyprávět mnozí lidé, kteří si to mysleli, nakonec ale výpověď z různých důvodů stejně dostali. Přesvědčila o tom mnohé i krize v době koronaviru v roce 2020. Ani povolání, kde sice práci máte, kde ale řešíte neustále jen samé problémy s kolegy, nadřízenými nebo zákazníky, nebo malé finanční ocenění žádnou výhrou není, a takové situace vám též žádné naplnění nepřinesou.

Tím vás nechci nabádat k tomu, abyste z každé takové práce odcházeli. Sama jsem útěky před problémy nikdy neuznávala, a nikdy jsem před žádnými problémy ani neutíkala. Chci vás jen dovést k tomu, abyste se nad tím, co by vás naplňovalo, hluboce zamýšleli, a odpověď o níž nebudete ani v nejmenším pochybovat jste skutečně nalezli. 

Při hledání odpovědí ale nikdy neuvažujte tímto způsobem: Co mám dělat? Co bych měl dělat? Pro co se mám rozhodnout? Tímto způsobem dotazování správnou odpověď nedostanete. Vždy se ptejte takto: Co chci dělat? Co by mě bavilo dělat? Co by mě hluboce naplňovalo? Čím bych chtěl lidem i této společnosti nějak pomoci? V jakých aktivitách vidím skutečný smysl?

Vaše odpovědi by navíc neměly být nikdy ovlivněny jakýmkoli strachem, ať se bojíte čehokoli. Pokud se při odpovídání od strachu neoprostíte, správnou odpověď nenaleznete.


2. Až si ujasníte, co by vás bavilo dělat, položte si další otázky, protože svou vizi si budete muset víc upřesnit.
Na všechny otázky byste si také měli pravdivě a srozumitelně odpovědět.

V jakých oblastech života bych se chtěl pohybovat?

Chci pracovat sám na sebe, nebo chci být někde zaměstnán?

Pokud bych pracoval sám na sebe, mám u sebe rozvinuté vlastnosti, které jsou k tomu třeba? Sebekázeň, vytrvalost, schopnost postavit se problémům čelem, schopnost říci si o peníze za kvalitně odvedenou práci atd.

Chci pracovat z domova, nebo mi víc vyhovuje práce mimo domov?

Pokud chci dojíždět, jak daleko chci dojíždět, aby mi to nevadilo?

Jaká pracovní doba by mi vyhovovala? Chci pracovat na směny, nebo chci pevnou pracovní domu od rána do určité hodiny, a odpoledne chci mít již klid?

Chci pracovat v menším kolektivu, nebo mi nevadí pracovat s více lidmi pohromadě?

A jsem vůbec člověk do kolektivu?

Chci novou práci dělat zatím při zaměstnání, abych měl nějakou jistotu peněz, a až se mi nová práce rozjede, původní zaměstnání opustím?

Nebo si natolik věřím, že chci začít dělat rovnou to co jsem si zvolil?

Budu ochoten se ve zvolené práci neustále vzdělávat?

Umím řešit přicházející problémy?

Nebo nad sebou potřebuji při každém i sebemenším problému dohled a vedení?

Mohu o sobě tvrdit, že jsem člověk pracovitý a že svou práci odvádím kvalitně?

Umím zacházet kvalitně s penězi a mám o nich dobrý přehled?

Dovedu si o peníze bez pocitů viny říci?

Jsem spíše vůdčí typ, nebo typ na podřízenou pozici?

Dovedu se ozvat? Dovedu si zjednat přirozený respekt vůči spolupracovníkům, nadřízeným i klientům?

Je na mě vždy spolehnutí?

Jednám vždy a za všech okolností poctivě?

Když nevidím výsledky hned, jsem trpělivý, nebo se vzdávám a hledám si jinou práci?

Atd.


Odpovědi na tyto otázky vám vaši vizi ještě víc upřesní, a také vám ukáží, pokud něco nezvládáte, co budete muset ve svých postojích prací na sobě ještě posílit, aby vám to, co chcete dělat, skutečně fungovalo.

Je také obrovský rozdíl mezi přístupem: "hlavně abych hodně vydělával", a přístupem: "hlavně aby to, co budu dělat, bylo lidem i společnosti skutečným přínosem", protože hodně lidí myslí jen na vlastní zájmy a vůbec je nezajímá dobro celku.

3. Při výběru práce byste měli vždy dobře zhodnotit i svou povahu, své klady, schopnosti i slabiny, protože když toto vše budete umět dobře určit, vyberete si vždy práci, která bude vaší povaze nejlépe vyhovovat. Klady byste pak měli rozvíjet a někde je uplatnit, a na slabinách byste měli pracovat, abyste se jich jednou provždy zbavili, protože když na jejich odstranění nebudete vědomě pracovat, mohou vás začít časem různě brzdit.

Hodně vám s tímto sebepoznáním pomůže kniha Poznejte dobře sami sebe. Kniha vám pomůže s rozborem vaší  povahy v oblasti myšlení, komunikace, emocí i konkrétních činů. Na tuto knihu navazuje kniha Jak správně analyzovat, která se zabývá rozborem všech životních oblastí, včetně oblasti povolání. Tyto knihy je třeba číst hned po sobě, protože pouze tak vám poskytnou ucelenou představu. V případě zájmu vám tyto knihy ráda pošlu.


Zásad je třeba dodržet více. Ty ale zmiňuji jen v mých knihách. Na téma povolání vám mohu nabídnout knihu Volba a rozvoj povolání, která vám pomůže nejen s volbou povolání, ale naučí vás také mnoha zásadám, které je třeba dodržovat, chcete-li v oblasti povolání uspět celoživotně.

 

Přeji Vám při volbě i budování Vašeho povolání hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 

www.knihy-holoubkova.cz


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz