stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Žádný z těchto příspěvků není převzatý od někoho jiného. Všechny tyto články vyjadřují mé vlastní životní názory i zkušenosti. Pokud někdy myšlenky někoho jiného použiji, vždy bude u textu i jméno autora. Odkaz články je nově založený a postupně sem budu přidávat další příspěvky.  


Partnerské vztahy – Žena jako milenka a žena jako matka.

Partnerské vztahy – Žena jako milenka a žena jako matka.Muži, važte si více žen, které se stanou matkami, pokud ženy vytvářejí vám i vašim dětem kvalitní domov i rodinné zázemí. celý článek


Proč se rodíme do tohoto světa?

Proč se rodíme do tohoto světa?Důvodem je jeden z vyšších duchovních zákonů, zákon vývoje, který udržuje chod vesmíru při životě a který platí i pro každého z nás. V celém vesmíru probíhá neustálý koloběh života a smrti (koloběh tvoření, existence a zániku) a nikde ve vesmíru není klid. Vše se neustále mění, prochází nepřetržitým vývojem a je v neustálém pohybu, i když se nám to na první pohled nemusí vůbec tak jevit. Tento proces nelze zastavit, proto nemá cenu se mu bránit nebo proti němu bojovat. Je třeba držet s ním pouze krok. celý článek


Jak se vyvíjí náš život po narození.

Jak se vyvíjí náš život po narození.Po narození na nás začínají působit rodiče i jiní lidé, kteří nás vychovávají, a ti všichni začínají naši povahu i náš život nějak formovat. Zda uchopí obojí správně či ne, to je otázka. Jsou-li tito lidé dostatečně uvědomělí, vštípí nám do života správné postoje i zásady, na nichž budeme moci dál stavět. Nejsou-li uvědomělí, vštípí nám do života spoustu nesprávných náhledů na nás samotné, na život, na to, co je pravda i co pravda není, nebo na cokoli jiného, a tím naši životní cestu hodně ztíží. Až vyrosteme, budeme muset sami hledat pravdy o tom jací doopravdy jsme, jak život doopravdy funguje, co pravda je i co pravda není..., a teprve až si vytvoříme na vše vlastní pevné náhledy z nichž nebudeme ustupovat, můžeme se z vlivu rodiny, z vlivu výchovy, z vlivu společnosti i z vlivu vlastní hlubší minulosti vymanit. Pokud to nedokážeme, bude nás toto vše tak dlouho svazovat, dokud se tomu nepostavíme čelem. celý článek


Jak učíme děti.

Jak učíme děti.Jednou jsem si na zahradě četla, a kousek od sebe jsem slyšela, jak někdo nervózně křičí na své dítě, které zřejmě něco učil. Tato slova byla slyšet až ke mně: "Nedělej to, nebrzdi, podívej se, jak to děláš, děláš to blbě, jsi střevo"… V mém nitru to vřelo, a protože křik neustával, zvedla jsem se a šla jsem se podívat co se děje. Mladý muž učil jezdit své dítě na kole a reagoval tak, jak jsem popisovala. Chtěla jsem k němu jít a chtěla jsem mu říci, že tímto postojem své dítě akorát tak vystresuje a ono se pak bude jízdě mnohem hůře učit. Protože jsem ale dotyčného muže znala, věděla jsem, že by můj názor stejně nepřijal. Proto jsem se otočila a šla jsem zpět domů. celý článek


Nevychovávejme děti stylem „hlavně aby mě měly rády“. Mnohem důležitější je, aby byly správně vychovány.

Nevychovávejme děti stylem „hlavně aby mě měly rády“. Mnohem důležitější je, aby byly správně vychovány.Ve své práci se setkávám opakovaně s tím, že se rodiče ve výchově zásadně rozcházejí. Jeden chce, aby děti dodržovaly nějaká pravidla a nějaké zásady důležité pro život, druhého ale zajímá jen to, aby ho děti měly rády, a správné zásady jdou stranou. A to k dobrým koncům rozhodně nevede. Vše v životě má nějaký řád a nějaká pravidla, a proto by i výchova dětí měla nějaká pravidla mít. celý článek


Často hledáme u druhých to, nebo očekáváme od druhých to, co sami v sobě nemáme.

Často hledáme u druhých to, nebo očekáváme od druhých to, co sami v sobě nemáme.Často řeším se svými klienty jejich představy o partnerce / partnerovi, a často se setkávám s tím, že lidé hledají u druhých to, co sami v sobě nemají. Přitahují je partneři samostatní a rozhodní, přitom sami nejsou samostatnosti ani rozhodnosti schopni. celý článek


Jak reagovat na lidi, kteří nerespektují vaše soukromí ani váš čas.

Jak reagovat na lidi, kteří nerespektují vaše soukromí ani váš čas.1. Pokud vám tito lidé často volají a vy máte jejich telefon uložený, telefon nezvedejte ani neodepisujte na zprávy, které vám píší, i kdyby vám psali nekonečné množství zpráv. To samé platí pro zprávy posílané e-maily nebo jiným způsobem.2. Pokud telefon zvednete a zjistíte, že vám volá někdo cizí o jehož nabídky nestojíte, nebo někdo známý s kým nemáte čas ani chuť v danou chvíli hovořit, je třeba hovor jednou, nejvíce dvěma větami ukončit, a hned poté zavěsit. celý článek


Když se rodiče dětem nevěnují, nebo je dokonce opouštějí.

Když se rodiče dětem nevěnují, nebo je dokonce opouštějí.Nechápu, proč si lidé pořizují děti, když se jim pak nevěnují, nebo je dokonce opouštějí.Dítě není hračka, která by se pořídila a pak se někam odložila. celý článek


Na schůzkách kvalitně komunikujte

Na schůzkách kvalitně komunikujteKapitola z knihy "Kvalitní partnerské vztahy". Dopracujete-li se do stavu, kdy se začnete s někým častěji vídat, snažte se kvalitně a vyzrále komunikovat, protože kvalitní komunikaci budete potřebovat nejen na začátku vztahu, ale také po celou dobu vztahu. celý článek


Jak vytvoříme harmonický partnerský vztah.

Jak vytvoříme harmonický partnerský vztah.Nejprve bychom si měli dobře ujasnit, co v životě sami za sebe chceme, i koho k sobě pro život chceme.   celý článek


Ublížit umí kdokoliv komukoliv… Ale udělat člověka šťastným umí málokdo".

Ublížit umí kdokoliv komukoliv… Ale udělat člověka šťastným umí málokdo".Často se na internetu setkávám s různými obměnami výše zmíněného citátu. Proto jsem na něj dnes reagovala následujícími slovy, abych ho trochu upřesnila. celý článek


Toužíte po tom, aby s vámi partner trávil více času?

Toužíte po tom, aby s vámi partner trávil více času?Lidé se občas ve vztazích dohadují kvůli tomu, že jeden z partnerů má pocit, že se mu druhý příliš nevěnuje (jemu nebo rodině). Někteří lidé ale nedokáží sdělit svůj požadavek partnerovi vhodným způsobem. 1. Někteří lidé podávají své požadavky formou výčitek, což druhý okamžitě vycítí, a pak nestojí ani o to, trávit čas s někým, kdo je podrážděný, uražený nebo naštvaný. celý článek


Všímejte si při seznamování důležitých informací.

Všímejte si při seznamování důležitých informací.Je jedno, jestli je člověku dvacet nebo padesát let. Když hledáte vážný vztah, pokud ho hledáte, měli byste si všímat při seznamování důležitých informací a ne nesmyslů. Některým lidem ale vůbec nedojde, čeho by si měli při seznamování hlavně všímat. A tak je při seznamování zajímá hlavně to, zda je druhý fyzicky přitažlivý, zda je zábavný, zda má příjemný hlas, zda má modré oči, zda je dostatečně vysoký, zda přijel mercedesem nebo jim dal před přáteli obrovskou kytici růží, atd. Právě podle těchto indicií si mnozí lidé vybírají partnery. Nezajímají je ale téměř vůbec informace, které jsou pro budoucí vztah naprosto zásadní. A nezajímají je proto, protože často ani nevědí, na co se mají ptát a o co se mají zajímat. Například: celý článek


Jak vybudujeme kvalitní partnerský vztah

Jak vybudujeme kvalitní partnerský vztahBudování partnerského vztahu se řídí mnoha pravidly, která bychom měli znát a poctivě je dodržovat, chceme-li kvalitní vztah s někým vybudovat. Budování vztahu začíná již ve chvíli, kdy ještě žádný vztah nemáme. Přesto o něm ale již uvažujeme.Již v této chvíli bychom měli mít sami v sobě spoustu věcí správně nastavených (různé priority, hodnoty…), ve spoustě věcí bychom měli mít jasno (jak chceme sami za sebe žít, koho k sobě pro život chceme, aby odpovídal co nejlépe našemu životnímu stylu i povahovému založení, a ujasnit si musíme i další věci). celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |tel.: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz