stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Žádný z těchto příspěvků není převzatý od někoho jiného. Všechny tyto články vyjadřují mé vlastní životní názory i zkušenosti. Pokud někdy myšlenky někoho jiného použiji, vždy bude u textu i jméno autora. Odkaz články je nově založený a postupně sem budu přidávat další příspěvky.  


Čemu nás učí vzdělávací systém, a jaká z toho vede cesta ven.

Čemu nás učí vzdělávací systém, a jaká z toho vede cesta ven.Všichni se vzděláváme na základních, středních i vysokých školách, kde se učíme dovednostem potřebným pro budoucí povolání. Vzdělávací systém ale nějak zapomněl na to, aby nás od mládí vzdělával také v tom, abychom kvalitně žili a se životem i se sebou jsme si správně poradili. Proto se musíme těmto bodům učit v dospělosti pracně sami. celý článek


Proč se rodíme do tohoto světa?

Proč se rodíme do tohoto světa?Důvodem je jeden z vyšších duchovních zákonů, zákon vývoje, který udržuje chod vesmíru při životě a který platí i pro každého z nás. V celém vesmíru probíhá neustálý koloběh života a smrti (koloběh tvoření, existence a zániku) a nikde ve vesmíru není klid. Vše se neustále mění, prochází nepřetržitým vývojem a je v neustálém pohybu, i když se nám to na první pohled nemusí vůbec tak jevit. Tento proces nelze zastavit, proto nemá cenu se mu bránit nebo proti němu bojovat. Je třeba držet s ním pouze krok. celý článek


Jak se vyvíjí náš život po narození.

Jak se vyvíjí náš život po narození.Po narození na nás začínají působit rodiče i jiní lidé, kteří nás vychovávají, a ti všichni začínají naši povahu i náš život nějak formovat. Zda uchopí obojí správně či ne, to je otázka. Jsou-li tito lidé dostatečně uvědomělí, vštípí nám do života správné postoje i zásady, na nichž budeme moci dál stavět. Nejsou-li uvědomělí, vštípí nám do života spoustu nesprávných náhledů na nás samotné, na život, na to, co je pravda i co pravda není, nebo na cokoli jiného, a tím naši životní cestu hodně ztíží. Až vyrosteme, budeme muset sami hledat pravdy o tom jací doopravdy jsme, jak život doopravdy funguje, co pravda je i co pravda není..., a teprve až si vytvoříme na vše vlastní pevné náhledy z nichž nebudeme ustupovat, můžeme se z vlivu rodiny, z vlivu výchovy, z vlivu společnosti i z vlivu vlastní hlubší minulosti vymanit. Pokud to nedokážeme, bude nás toto vše tak dlouho svazovat, dokud se tomu nepostavíme čelem. celý článek


Jak učíme děti.

Jak učíme děti.Jednou jsem si na zahradě četla, a kousek od sebe jsem slyšela, jak někdo nervózně křičí na své dítě, které zřejmě něco učil. Tato slova byla slyšet až ke mně: "Nedělej to, nebrzdi, podívej se, jak to děláš, děláš to blbě, jsi střevo"… V mém nitru to vřelo, a protože křik neustával, zvedla jsem se a šla jsem se podívat co se děje. Mladý muž učil jezdit své dítě na kole a reagoval tak, jak jsem popisovala. Chtěla jsem k němu jít a chtěla jsem mu říci, že tímto postojem své dítě akorát tak vystresuje a ono se pak bude jízdě mnohem hůře učit. Protože jsem ale dotyčného muže znala, věděla jsem, že by můj názor stejně nepřijal. Proto jsem se otočila a šla jsem zpět domů. celý článek


Nevychovávejme děti stylem „hlavně aby mě měly rády“. Mnohem důležitější je, aby byly správně vychovány.

Nevychovávejme děti stylem „hlavně aby mě měly rády“. Mnohem důležitější je, aby byly správně vychovány.Ve své práci se setkávám opakovaně s tím, že se rodiče ve výchově zásadně rozcházejí. Jeden chce, aby děti dodržovaly nějaká pravidla a nějaké zásady důležité pro život, druhého ale zajímá jen to, aby ho děti měly rády, a správné zásady jdou stranou. A to k dobrým koncům rozhodně nevede. Vše v životě má nějaký řád a nějaká pravidla, a proto by i výchova dětí měla nějaká pravidla mít. celý článek


O svém životě (i osudu) si rozhodujeme jen my sami.

O svém životě (i osudu) si rozhodujeme jen my sami.O svém životě si rozhodujeme skutečně sami, a záleží jen na nás, jak se budeme k různým situacím i k životu stavět. Takový pak bude i náš osud. celý článek


Myšlenky, slova, emoce, činy

Myšlenky, slova, emoce, činyPodívejte se na výše uvedený vzoreček. Z těchto čtyř bodů se skládá lidská povaha. Když máte nějaké problémy, nebo když sledujete nějaké cíle, kde většinou končíte? Přemýšlejte o tom poctivě a poctivě si i odpovězte. Končíte u myšlení a dál nikdy nedojdete?  celý článek


Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám.

Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám.Zamýšleli jste se někdy nad hlubším významem této věty? Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám. Co si pod touto větou představujete? celý článek


Co dokáží udělat s naším životem různé bloky.

Co dokáží udělat s naším životem různé bloky.V tomto článku rozeberu bloky v oblasti myšlení. Blokem v oblasti myšlení je vždy nějaký nesprávný názor nebo tvrzení na cokoli. Nesprávně můžeme pohlížet na sebe, na vztahy, na úspěch, na peníze, na druhé lidi, na výchovu dětí, na život nebo na cokoli jiného.   celý článek


Tvořte si jasné a pevné záměry a konejte v souladu s nimi.

Tvořte si jasné a pevné záměry a konejte v souladu s nimi.Chcete-li něco v oblasti bydlení, vztahů, práce, dětí, zdraví nebo kdekoli jinde, musíte si nejprve vytvořit sami jasné záměry, kde nebudete ani v nejmenším pochybovat o tom co chcete, ani o tom, jak chcete mít vše nastavené, a v souladu s těmito záměry byste pak měli neustále jednat bez jakýchkoli kompromisů.   celý článek


Smutná realita zájmů dnešní společnosti.

Smutná realita zájmů dnešní společnosti.Všechna data jsou měsíční průměry během jednoho roku.Tyto statistiky sleduji každý měsíc již dva roky a čísla se téměř nemění. celý článek


Věnujme hlubšímu přemýšlení i učení více času.

Věnujme hlubšímu přemýšlení i učení více času.Dennodenně se setkávám s mnoha lidmi, a velmi mě mrzí, jak málo lidé o sobě i o životě do hloubky přemýšlejí. Když jim kladu různé otázky, nevědí o životě téměř nic. A o sobě už vůbec ne. Nebo jsou jejich závěry hodně zkreslené. celý článek


Žijeme skutečně poctivě?

Žijeme skutečně poctivě?Kdo žije poctivý život, neuvádí nikdy klamavé informace: ani sám o sobě ani o svých výrobcích ani o svých službách ani o svém životě ani o svých příjmech ani o svých volebních programech neschovává se nikdy za žádné masky jedná poctivě vůči všem lidem atd.   celý článek


Ctěte svou rodnou zemi i svůj rodný jazyk a nevnášejte do něj neustále cizí výrazy.

Ctěte svou rodnou zemi i svůj rodný jazyk a nevnášejte do něj neustále cizí výrazy.V tomto článku zmíním něco, co mě dlouhodobě trápí, a tím je otázka našeho rodného jazyka. Já osobně velmi tíhnu k rodné zemi i k rodnému jazyku, a proto mi velmi vadí, když lidé vsouvají do svého slovního projevu neustále slova jiných národů, přitom to není vůbec třeba, protože čeština je nádherná i slovně velmi bohatá. Proto bychom se neměli za svůj rodný jazyk nikdy nikde stydět. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |tel.: 724 112 434 @: mholoubkova@seznam.cz