stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Duchovní rozvoj – Bůh a naše role v jeho plánu.

Duchovní rozvoj – Bůh a naše role v jeho plánu.Někteří lidé rádi hlásají, že jsou sami Bohy. Proto bych k tomu ráda napsala svůj názor. celý článek


Kvalitní tvorba činí svět vždy lepším.

Kvalitní tvorba činí svět vždy lepším.Tvorba je v životě důležitá a pro život přínosná, a všichni do jednoho můžeme tento svět nějak utvářet. Když ale tvoříme, měli bychom tvořit něco, co nás naplňuje, a měli bychom usilovat o to, aby to, co tvoříme, činilo svět alespoň trochu lepším, protože různých kýčů a povrchností je na světě již dost. Chcete-li začít něco tvořit, nevymýšlejte to nikdy rozumem, ale naslouchejte nejprve hluboce svému nitru. To vám samo naznačí, k čemu nejvíce tíhne. Zda se daným směrem časem vydáte, bude záležet jen na vás. celý článek


Duchovní rozvoj – Kdy se s námi spojí vyšší duchovní energie

Duchovní rozvoj – Kdy se s námi spojí vyšší duchovní energieVyšší duchovní energie se s námi nemohou spojit, dokud nebudeme vykazovat vysokou úroveň čistoty myšlení, emocí i jednání. Kdyby do nás vstoupilo vyšší vědomí dříve, než budeme takto připraveni, napáchali bychom víc škod než užitku. Jak těchto stavů dosáhnout, to se dočtete v mých knihách. celý článek


Zdraví – To, co nějaký problém vyvolalo, ho dokáže i odstranit.

Zdraví – To, co nějaký problém vyvolalo, ho dokáže i odstranit.Rozumíte této větě? Touto zásadou se řídí homeopatie, regresní terapie, psychoanalýza i jiné směry léčení. Dokud nenajdete příčinu toho, co nějaký problém vyvolalo, nemůžete problém nikdy trvale odstranit. A protože je třeba tuto zákonitost dobře pochopit, uvedu nějaké příklady: celý článek


Jak překonáte strachy z čehokoli.

Jak překonáte strachy z čehokoli.Bojíte se řídit auto? Bojíte se vody? Bojíte se výšek? Bojíte se vystupovat před veřejností? celý článek


Chcete-li se čemukoli učit, učte se vždy od lidí, kteří svému oboru skutečně dobře rozumějí.

Chcete-li se čemukoli učit, učte se vždy od lidí, kteří svému oboru skutečně dobře rozumějí.Nedáte-li si s výběrem kvalitního učitele práci, můžete dopadnout tak, jak je psáno v následující větě: „Když vede slepý slepce, padnou oba v jámu.“ A taková výuka ničemu nepomáhá ani nikam neposouvá. celý článek


Neomezujte se při hodnocení jakékoli situace jen na současné dění.

Neomezujte se při hodnocení jakékoli situace jen na současné dění.Budete-li stavět při hodnocení situací pouze na tom, co se vám zrovna nějak jeví (to znamená pouze na současném dění), neuvidíte nikdy celou pravdu se všemi souvislostmi, které na sebe navazují. celý článek


Osobní rozvoj – Krize středního věku

Osobní rozvoj – Krize středního věkuKrize středního věku potkají každého člověka a nikdo se jim nemůže jakkoli vyhnout.U naší generace přicházejí okolo 36. roku života (u každého je to mírně jinak posunuté) a trvají téměř do 44 let.Nyní bych ráda podala k tomuto tématu srozumitelné vysvětlení, abyste mu porozuměli všichni. celý článek


Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.

Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.Lidem, kteří se vzdělávali sami se říká autodidakti (samouci). Jsou to lidé, kteří v nějaké oblasti dosáhli vysoké úrovně vědění, aniž by prošli odborným školním vzděláváním. Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře, technice i v jiných směrech. celý článek


Duchovní rozvoj – Hrál Ježíš divadlo?

Duchovní rozvoj – Hrál Ježíš divadlo?Před časem jsem si poslechla jedno video na internetové televizi Cesty k sobě, kde jedna naše paní léčitelka tvrdila, že když Ježíš převracel prodejcům jejich stolky v chrámu Božím, kde prodávali své zboží, že to byla z jeho strany jen úžasná divadelní předváděčka. Můj názor je tento: Jak může být někdo, kdo má opravdový vztah k Bohu divadelník. Divadla hrajeme neustále my lidé, kdy se často jen samolibě předvádíme. Rozhodně ale takový nebyl Ježíš ve vztahu k Bohu, k životu ani k lidem a věřím, že takový není nikdo, kdo bere přístup k životu i k Bohu skutečně poctivě a vážně. Proto nemohu s názorem paní léčitelky souhlasit, protože skutečná opravdovost je od jakýchkoli divadel vždy oproštěna. celý článek


Rozvoj kvalitního myšlení, rozvoj uvědomování

Rozvoj kvalitního myšlení, rozvoj uvědomováníKdyž budeme kvalitně přemýšlet, nebudeme dělat nesprávné věci, a tím pádem nebudeme mít ani problémy. celý článek


Duchovní rozvoj a hloubka vnímání

Duchovní rozvoj a hloubka vnímáníPřed časem jsem viděla v televizi jeden pořad, v němž hovořili s lidmi, kteří mají tak dokonalé vnímání i reagování, že rychlost jejich vjemů i pohybů druzí nestačí vůbec zachytit. V pořadu byly rozhovory s nejrychlejší boxerkou světa, se šaolinskými mnichy, kteří celý život pilují dokonalost svých pohybů, i jiné rozhovory (se žonglérem, který házel tolika předměty, které všechny chytil, že nešlo nikomu do hlavy, jak to dokáže). A všichni tito lidé jednotně tvrdili, že k jasnosti vnímání je naprosto nezbytné zpomalit své myšlení do takové míry, že mysl téměř vypnete. celý článek


Život nemůžete nikdy do hloubky pochopit z krátkých útržkovitých informací.

Život nemůžete nikdy do hloubky pochopit z krátkých útržkovitých informací.Proto je třeba naučit se dávat jednotlivé informace do souvislostí, a je třeba naučit se vysvětlovat to, co jste již pochopili, na konkrétních příkladech z praxe, které navíc sami vymyslíte. Jedině tím dokážete, že různým tématům (oblastem) skutečně dobře rozumíte. celý článek


Jak přimějete lidi myslet

Jak přimějete lidi mysletRozhodně ne tím, když budete myslet za ně, když budete dělat závěry za ně a vše jim naservírujete bez jakékoli jejich snahy. celý článek


Nenechte se ovlivňovat falešnými sliby kohokoli.

Nenechte se ovlivňovat falešnými sliby kohokoli.Nikdo vám v životě trvale nepomůže, nikdo z vás nesejme vaši karmu, i kdyby vám to sebevíc sliboval, nikdo vám nepřičaruje spokojený život ani toho pravého partnera. Nikdo vás nezbaví trvale vašich potíží (psychických, zdravotních, finančních ani jiných), protože to budete muset udělat vždy jen vy sami – poznáním toho, jak věci fungují, poznáním karmických zákonů, sebereflexí a změnou svých postojů. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz