stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pod články naleznete krátké příspěvky z různých životních oblastí. Pokud byste chtěli vidět mé knihy, přejděte na odkaz knihy. Na úvodní straně mého webu naleznete důležité informace k mé práci.    


INZERCE – Hledám schopné spolupracovníky na výpomoc i trvalejší spolupráci.

INZERCE – Hledám schopné spolupracovníky na výpomoc i trvalejší spolupráci.Vzděláváte se rádi v oblastech jimiž se zabývám? Pokud ano, chtěli byste se v těchto oblastech dál vzdělávat i angažovat? Hledám spolupracovníky s tímto zaměřením:Baví vás organizační činnost a jste v tom dobří?Máte dobré komunikační schopnosti i schopnost komunikovat bez problému s více lidmi? celý článek


Osobní rozvoj – Vesmír (řád, chaos, zhroucení i důležitost kvalitních informací).

Osobní rozvoj – Vesmír (řád, chaos, zhroucení i důležitost kvalitních informací).Milí přátelé, o Vánocích jsem sledovala v televizi na Prima ZOOM dva pěkné pořady (příběh energie a příběh informací), které byly tak hluboké a pravdivé, že z nich dělám pro vás nyní podstatný výtažek, který vyjádřím svými slovy. celý článek


Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.

Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.Toto je i mou prioritou v přístupu k životu. Oblasti, jimiž se zabývám, řeším od samotných základů, protože je to podle mne jediná cesta k vyřešení jakýchkoli problémů i cesta k nastavení života správným směrem. Tak jednám při psaní mých knih, při řešení situací v mé poradně i při řešení čehokoli v mém osobním životě. Jiný přístup mě nezajímá. celý článek


Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojem

Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojem Jak osobní, tak duchovní rozvoj vyžaduje převzetí plné odpovědnosti za své postoje i způsoby jednání, jimiž si život utváříme sami ve všech oblastech života (v oblasti vztahů, povolání, vzdělání, volného času, výchovy dětí, zdraví, peněz i v jiných směrech). celý článek


Osobní rozvoj – Co je obsahem mých knih – Krátké info ke každé knize

Osobní rozvoj – Co je obsahem mých knih – Krátké info ke každé knizeKniha "O SVÉM ŽIVOTĚ SI ROZHODUJEME SAMI" vás seznámí s tím, jak funguje náš život pod vlivem vyšších duchovních zákonů, zabývá se našimi postoji k životu i jinými důležitými otázkami našeho vývoje. Bez pochopení těchto zákonitostí budete svému životu dávat jen těžko ten správný směr. celý článek


Osobní rozvoj – Kdybychom se poctivě vzdělávali

Osobní rozvoj – Kdybychom se poctivě vzdělávaliKdybychom se poctivě vzdělávali (na školách i mimo školní systém) v důležitých oblastech které k životu nezbytně potřebujeme, mohli bychom být již dávno úplně někde jinde než nyní jsme. Miroslava Holoubková


Osobní rozvoj – Respektování vyššího řádu

Osobní rozvoj – Respektování vyššího řáduNedovedu si vůbec představit, jak dlouho může svět fungovat bez respektování vyššího řádu, a pokud budeme tento řád dál opomíjet, dovedeme svými postoji život na této planetě jednou do záhuby. Začněte se proto o vyšší zákonitosti více zajímat, protože jedině když jim budete rozumět a když budete v souladu s nimi žít, můžete očekávat trvalé zlepšení své životní situace. Miroslava Holoubková celý článek


Osobní rozvoj – Když děláte změny, dělejte změny které jsou užitečné a smysluplné.

Osobní rozvoj – Když děláte změny, dělejte změny které jsou užitečné a smysluplné.Když děláme jakékoli změny, měly by být tyto změny smysluplné a ne, že budeme dělat změny jen pro změny samotné. celý článek


Osobní rozvoj – Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám.

Osobní rozvoj – Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám.Zamýšleli jste se někdy nad hlubším významem této věty? Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám. Co si pod touto větou představujete? celý článek


Duchovní rozvoj – Jak dosáhnete toho, aby čistá duchovní energie proudila lépe vaším tělem.

Duchovní rozvoj – Jak dosáhnete toho, aby čistá duchovní energie proudila lépe vaším tělem.Tato energie vámi začne proudit teprve tehdy, až budete natolik čistí (charakterově i tělesně čistí), aby do vás mohla tato energie vstoupit. celý článek


Osobní rozvoj – Organizace vlastního života i času.

Osobní rozvoj – Organizace vlastního života i času.Máte svůj čas, svůj život i sami sebe pod vlastní dobrou (vědomou) kontrolou? Pokud si myslíte, že ano, udělejte si tento malý test. celý článek


Duchovní rozvoj – Co je naším nejdůležitějším úkolem zde na Zemi.

Duchovní rozvoj – Co je naším nejdůležitějším úkolem zde na Zemi.Naším nejdůležitějším úkolem je rozvoj sama sebe a služba tomuto světu!!! Můžeme mít mnohé vize i ambice. Naše vize by ale měly mít vždy hlubší smysl a měly by být užitečné druhým lidem i tomuto světu. Bude-li naším prioritním motivem hromadění peněz nebo hromadění majetku, sláva nebo honba za prestiží, dokonale vypracované tělo nebo cokoli podobného, nikdy smysluplný život žít nebudeme. celý článek


Osobní rozvoj – Přílišná odpovědnost nám může někdy víc škodit než důvěra v intuici.

Osobní rozvoj – Přílišná odpovědnost nám může někdy víc škodit než důvěra v intuici.Mnohokrát jsem se o tom v životě přesvědčila na vlastní kůži v různých oblastech života. Protože jsem byla vychovávána k velké odpovědnosti, převládala u mne dlouho právě odpovědnost, která mi bohužel často škodila víc, než kdybych poslouchala své vnitřní vedení. celý článek


Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí

Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodíNěkteří lidé tvrdí, že pravda je relativní, a mnozí lidé tomuto názoru přitakávají. Tím, jako by dávali zastánci relativní pravdy najevo, že na žádném názoru ani tvrzení se nedá pevně stavět. To ale pravda není. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz